Điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển đại học chính quy năm 2016

 

– Bảng tổng hợp số liệu trúng tuyển đại học chính quy đợt 1 và đợt bổ sung đợt 1-năm 2016: download

– Danh sách trúng tuyển đại học chính quy đợt 1-năm 2016: download

– Danh sách trúng tuyển đại học chính quy đợt bổ sung đợt 1-năm 2016: download

 

 


Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng tổ chức Lễ khai giảng năm học 2016 - 2017

RSS