Điểm chuẩn vào trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng năm 2013, năm 2014 (tham khảo các năm trước)

1444

BẢNG ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG

THAM KHẢO TUYỂN SINH CÁC NĂM TRƯỚC

(Đối tượng học sinh THPT – KV3)

Đại học

Cao đẳng

Năm 2013

Tên ngành

Điểm trúng tuyển

Tên ngành

Điểm trúng tuyển

NV3

 

NV1

 

 Dược học

25.0

 Kỹ thuật y học

22.0

 Xét nghiệm y học

23.5

 Điều dưỡng đa khoa

19.5

 Điều dưỡng

21.0

 Điều dưỡng GMHS

18.0

 Điều dưỡng Nha

18.0

 Xét nghiệm y học

22.0

 VLTL/PHCN

20.0

 Hộ sinh

20.5

 Dược

23.5

Năm 2014

Tên ngành

Điểm trúng tuyển

Tên ngành

Điểm trúng tuyển

NV1

NV3

NV1 NV2
 Dược học

22.5

 Dược

15.5

 Điều dưỡng

19.5

 Điều dưỡng đa khoa

13.5

18.0

 Xét nghiệm y học

21.0

 Hộ sinh

13.0

16.0

 Y tế công cộng

16.5

 Phục hồi chức năng

13.0

15.5

 Kỹ thuật HAYH

18.0

 Điều dưỡng Nha

13.0

17.0

 Phục hồi chức năng

19.0

 Điều dưỡng GMHS

13.0

14.5

 Kỹ thuật HAYH

13.5

16.0

 Xét nghiệm y học

14.0

18.5