Đẩy mạnh Nghiên cứu khoa học trong Giảng dạy, Học tập của Bộ môn Gây mê Hồi sức

0
545

Thực hiện chủ trương đẩy mạnh phát triển nghiên cứu khoa học trong trường Đại học của Hiệu trưởng, vào ngày 28 tháng 3 năm 2017, Bộ môn Gây mê Hồi sức đã tổ chức Hội thảo khoa học về cập nhật các kiến thức cơ bản trong hồi sức ngừng tuần hoàn hô hấp.

Về tham dự cùng hội thảo khoa học có Tiến sĩ Nguyễn Văn Song, Trưởng phòng Nghiên cứu khoa học – Hợp tác Quốc tế Trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng, tập thể các Giảng viên Bộ môn Gây mê hồi sức và đông đảo các sinh viên chuyên ngành Gây mê. Buổi hội thảo là cơ hội để trao đổi, cập nhật các kiến thức chuyên sâu trong chuyên ngành Gây mê hồi sức, đồng thời cũng là cơ hội để đẩy mạnh và phát triển vấn đề nghiên cứu khoa học không chỉ trong đối tượng giảng viên mà còn cả trong đối tượng sinh viên.

ThS.Bs Phan Thị Thu Trâm đang trình bày báo cáo

Hội thảo Cập nhật kiến thức về hồi sức ngừng tuần hoàn hô hấp

Nguồn tin: Bộ môn Gây Mê Hồi Sức