Đào tạo bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế 2019

10986

Đào tạo bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế 2019 (tải bản gốc)

Phiếu đăng ký (tải về)

Kính gửi:

– Sở Y tế các tỉnh, thành phố;

– Các Bệnh viện tuyến Trung ương;

– Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Thông tư số 26/2018/TT-BYT ngày 25 tháng 10 năm 2018 của Bộ Y tế Quy định về tổ chức thực hiện chương trình đào tạo bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp y tế đối với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu;

Căn cứ Quyết định số 7872/QĐ-BYT ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ Y tế về việc giao nhiệm vụ cho Trường Đại học Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo bồi dưỡng theo chức danh nghề nghiệp viên chức ngành y tế;

Căn cứ Công văn số 4203/BYT-TCCB ngày 23/7/2019 của Bộ Y tế về việc tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế năm 2019.

Nhằm tạo điều kiện cho các viên chức chuyên ngành y tế có đủ các điều kiện dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp vào cuối năm 2019. Trường Đại học  Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng sẽ tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành y tế năm 2019 gồm 15 chương trình như sau:

– Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ cao cấp (hạng I), bác sỹ chính (hạng II) và bác sỹ hạng III.

– Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ y học dự phòng cao cấp (hạng I), bác sỹ y học dự phòng chính (hạng II) và bác sỹ y học dự phòng hạng III.

– Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp y tế công cộng cao cấp (hạng I), y tế công cộng chính (hạng II) và y tế công cộng hạng III.

– Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dược sỹ cao cấp (hạng I), dược sỹ chính (hạng II) và dược sỹ hạng III.

– Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dân số viên hạng II, dân số viên hạng III và dân số viên hạng IV.

  1. Đối tượng và chương trình đào tạo

1.1. Đối tượng:

Chức danh nghề nghiệp Hạng I Hạng II Hạng III Hạng IV
Bác sĩ – Bác sỹ cao cấp (hạng I) chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp;

– Bác sỹ chính (hạng II) có thời gian giữ hạng từ 03 năm trở lên.

– Bác sỹ chính (hạng II) chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp;

– Bác sỹ hạng III có thời gian giữ hạng từ 03 năm trở lên.

– Bác sỹ hạng III chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

 

Bác sỹ YHDP – Bác sỹ Y học dự phòng cao cấp (hạng I) chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

– Bác sỹ Y học dự phòng chính (hạng II) có thời gian giữ hạng từ 03 năm trở lên.

– Bác sỹ Y học dự phòng chính (hạng II) chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

– Bác sỹ Y học dự phòng hạng III có thời gian giữ hạng từ 03 năm trở lên.

– Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp bác sỹ Y học dự phòng hạng III chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

 

Y tế công cộng – Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp Y tế công cộng cao cấp (hạng I) chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

– Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp Y tế công cộng chính (hạng II) có thời gian giữ hạng từ 03 năm trở lên.

– Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp Y tế công cộng chính (hạng II) chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

– Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp Y tế công cộng hạng III có thời gian giữ hạng từ 03 năm trở lên.

– Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp Y tế công cộng hạng III chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.
Dược sỹ – Dược sỹ cao cấp (hạng I) chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

– Dược sỹ chính (hạng II) có thời gian giữ hạng từ 03 năm trở lên.

– Dược sỹ chính (hạng II) chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

– Dược sỹ hạng III có thời gian giữ hạng từ 03 năm trở lên.

– Dược sỹ hạng III chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

 

Dân số viên – Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp dân số viên hạng II chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

– Dân số viên hạng III có thời gian giữ hạng từ 03 năm trở lên.

– Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp dân số viên hạng III chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

– Dân số viên hạng IV có thời gian giữ hạng từ 03 năm trở lên.

– Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp dân số viên hạng IV chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

 

1.2. Chương trình đào tạo:

Chương trình đào tạo được thực hiện theo Quyết định ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành y tế của Bộ Y tế.

Cấu trúc chương trình gồm 2 phần với tổng số 240 tiết học trong 6 tuần.

– Phần I. Kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước và các kỹ năng chung.

– Phần II. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp.

  1. Hồ sơ đăng ký:

– Đơn đăng ký tham gia lớp bồi dưỡng theo chức danh nghề nghiệp viên chức ngành y tế (theo mẫu của Trường Đại học Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng).

– 01 bản photo công chứng bằng Đại học và Sau đại học.

– 01 bản sao chứng minh thư nhân dân (công chứng).

– 01 ảnh 4 x 6 (đựng trong phong bì ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh).

  1. Thời gian khai giảng: Trường sẽ lien tục khai giảng các lớp đào tạo bồi dưỡng từ tháng 8 đến tháng 12/2019.
  2. Địa điểm tổ chức lớp học: tại Trường Đại học Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng hoặc tại các địa phương theo nhu cầu của các đơn vị (nếu có đủ số lượng) và đảm bảo các điều kiện để giảng dạy).
  3. Kinh phí đào tạo:

– Các lớp tổ chức học tại Đà Nẵng: 3.000.000 đồng/học viên.

– Các lớp tổ chức học tại các địa phương khác: 5.000.000 đồng/học viên.

  1. Hình thức nộp hồ sơ:

Các đơn vị hoặc cá nhân liên hệ, đăng ký nộp hồ sơ tại Trung tâm Đào tạo Thường xuyên, Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng, số 99 Hùng Vương, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Thời gian nhận hồ sơ:  từ 07h30 – 16h30 hàng ngày (trừ thứ 7, Chủ nhật và ngày lễ).

Thông tin liên hệ: TS.BS. Hoàng Hữu Khôi, Giám đốc Trung tâm Đào tạo Thường xuyên Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng, Điện thoại (0236) 3.818.691. Di động: 0905.178.043.

Kính đề nghị các cơ quan, đơn vị thông báo nội dung tuyển sinh này đến các cơ sở y tế trực thuộc, các đơn vị và cá nhân có nhu cầu đăng ký với Nhà trường.

Trân trọng!

HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                         đã ký