Danh sách xét tuyển, điểm chuẩn, danh sách trúng tuyển và các quy định nhập học đại học chính quy bổ sung đợt I năm 2018

3584

Danh sách xét tuyển đại học chính quy bổ sung đợt I năm 2018: Tải về

Điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy bổ sung đợt I năm 2018: Tải về

Danh sách trúng tuyển đại học chính quy bổ sung đợt I năm 2018: Tải về

Các quy định nhập học đại học chính quy bổ sung đợt I năm 2018: Tải về