Danh sách, điều kiện nhập học đại học chính quy năm 2017 đối với thí sinh đã trúng tuyển và đã xác nhận nhập học đợt 1 vào trường

0
789

DsTsNhapHoc tải về

thu tuc nhap hoc tải về

Lưu ý:

Thí sinh chưa nhận được “Giấy báo nhập học” vẫn chuẩn bị hồ sơ và đến Trường nhập học theo đúng thời gian quy định.