Danh sách trúng tuyển Đại học đợt 1 Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng năm 2016

0
1170

 

STT

TÊN NGÀNH

MÃ NGÀNH

DANH SÁCH

1

 Y Đa Khoa

D720101

Download

2

 Y Tế Công Cộng

D720301

Download

3

 Kỹ thuật Hình Ảnh Y Học

D720330

Download

4

 Xét Nghiệm Y Học

D720332

Download

5

 Dược Học

D720401

Download

6

 Điều Dưỡng Đa Khoa

D720501

Download

7

 Phục Hồi Chức Năng

D720503

Download

8

 Điều Dưỡng Nha Khoa

D720504

Download

9

 Gây Mê Hồi Sức

D720505

Download