Danh sách thí sinh xác nhận nhập học đại học chính quy sau khi điều chỉnh đối tượng ưu tiên. Đợt xét tuyển: đợt 1, năm 2019

0
922

Danh sách thí sinh xác nhận nhập học đại học chính quy sau khi điều chỉnh đối tượng ưu tiên. Đợt xét tuyển: đợt 1, năm 2019: Xem