Danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển; Điểm chuẩn trúng tuyển và danh sách thí sinh trúng tuyển đại học hệ chính quy, đợt xét tuyển: bổ sung đợt 1, năm 2019

0
435

Danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển: Xem danh sách

Điểm chuẩn trúng tuyển: Xem danh sách

Danh sách thí sinh trúng tuyển:Xem danh sách