Đ/c Nguyễn Khắc Minh – Bí thư Đảng ủy
Email: minh@dhktyduocdn.edu.vn
Mobile: 0913480665

Đ/c Lê Văn Nho – Phó Bí thư Đảng ủy
Email: lvnho@dhktyduocdn.edu.vn
Mobile: 0983034503

——————————————————————————————————

DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y – DƯỢC ĐÀ NẴNG
KHÓA XVII, NHIỆM KỲ 2015 – 2020

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐẢNG – CHÍNH QUYỀN – ĐOÀN THỂ GHI CHÚ
01 Đồng chí: Nguyễn Khắc Minh Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng
02 Đồng chí: Lê Văn Nho Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường
03 Đồng chí: Vũ Thị Thu Hà Ủy viên Ban Thường vụ – Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy- Trưởng phòng Tổ chức cán bộ
04 Đồng chí: Lê Thị Thúy Đảng ủy viên – Phó Hiệu trưởng – Chủ tịch Công đoàn Nhà trường
05 Đồng chí: Hoàng Hữu Khôi Đảng ủy viên – Giám đốc Trung tâm Đào tạo thường xuyên – kiêm Phụ trách phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục
06 Đồng chí: Lê Công Vượng  Đảng ủy viên – Trưởng phòng Quản trị – Trang thiết bị
07  Đồng chí: Dương Đình Ánh Đảng ủy viên – Phụ trách Khoa Dược
08  Đồng chí: Nguyễn Thị Hồng Minh Đảng ủy viên – Phó chủ tịch Công đoàn – Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ
09 Đồng chí: Đặng Văn Thởi Đảng ủy viên – Phó Trưởng Khoa Y
10  Đồng chí: Lê Hữu Hải Đảng ủy viên – Thư ký Hội đồng trường – Trưởng Bộ môn Toán-Lý

——————————————————————————————————

 

Translate »