Đảng ủy Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015 – 2020

1880

Thực hiện Kế hoạch số 69-KH/QU ngày 30/3/2018 của Quận ủy Hải Châu về việc sơ kết giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020. Ngày 06/07/2018 Đảng ủy Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Nhà trường lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đánh giá những kết quả đã đạt được, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong giữa đầu nhiệm kỳ (giai đoạn 2015 – 2018) và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cho thời gian đến (giai đoạn 2018 – 2020) của nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phạm Xuân Thụ – Ủy viên Ban Thường vụ – Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Hải Châu, đồng chí Nguyễn Công Tiến – Ủy viên Ban Thường vụ – Trưởng Ban tổ chức Quận ủy Hải Châu, các đồng chí đại diện cho các Ban xây dựng Đảng của Quận ủy, các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, cấp ủy các chi bộ trực thuộc, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc trường và lãnh đạo các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên trong Nhà trường và hơn 100 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Trong nửa đầu nhiệm kỳ 2015 – 2020 (giai đoạn 2015 – 2018) Đảng bộ Nhà trường đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Nhà trường lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 trên các mặt công tác. Tình hình tư tưởng chính trị của cán bộ đảng viên ổn định, công tác xây dựng Đảng được chú trọng quan tâm, đặc biệt là công tác phát triển đảng viên mới, triển khai đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng đến toàn thể CBVC, SV Nhà trường. Đảng bộ cũng đã chỉ đạo và triển khai tốt việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, BCH Trung ương khóa XII.

Công tác đào tạo, công tác tổ chức cán bộ, nghiên cứu khoa học – hợp tác tác quốc tế được đẩy mạnh và đạt được nhiều kết quả đáng kể. Các tổ chức đoàn thể trong Nhà trường phát triển vững mạnh hằng năm, luôn được cấp trên đánh giá cao và khen thưởng.

Hội nghị cũng đề ra 7 nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến (giai đoạn 2018 – 2020) để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Nhà trường lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Tại Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Nhà trường cũng đã nghiêm túc kiểm điểm vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong suốt thời gian qua (giai đoạn 2015 – 2018) chỉ ra những ưu, khuyết điểm, bài học kinh nghiệm, biện pháp khắc phục trong thời gian đến.

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ Nhà trường đã khen thưởng cho 13 cá nhân là các Đảng viên trong Đảng bộ đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Nhà trường lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015 – 2020, giai đoạn 2015 – 2018.

Nguồn: Văn phòng Đảng ủy