Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025

1670

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Kế hoạch số 119-KH/QU ngày 19/11/2019 của Quận ủy Hải Châu triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019  của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 Ngày 06/6/2020 Đảng bộ Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng tổ chức Đại hội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đại hội vinh dự chào đón đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy – Bí thư Quân ủy Hải Châu, đồng chí Nguyễn Minh Lợi – Chánh Văn phòng Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế – Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Y tế, cùng các đồng chí lãnh đạo Quận ủy, lãnh đạo các Ban tham mưu giúp việc của Quận ủy đã về tham dự và chỉ đạo với Đại hội, cùng với sự có mặt của 152 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Với khẩu hiệu hành đồng “ ĐOÀN KẾT – TRÍ TUỆ – ĐỔI MỚI – PHÁT TRIỂN” Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thảo luận, thống nhất và thông qua các nội dung quan trọng; thông qua báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020 và xác định phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp của nhiệm kỳ 2020 – 2025 và thông qua báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành Đảng bộ khóa XVII, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Theo đó, Đại hội đã đánh giá tổng quát các kết quả đã được của nhiệm kỳ 2015 – 2020 là hết sức quan trọng; qua 5 năm thực hiện Nghị quyết của nhiệm kỳ, mặc dù có rất nhiều nhiệm vụ phải triển khai thực hiện và không ít khó khăn về các nguồn lực của những năm đầu được nâng cấp lên đại học. Nhà trường đã phát huy truyền thống tốt đẹp của Trường, truyền thống đoàn kết và khát vọng không ngừng phấn đấu vươn lên, đã rất cố gắng, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và các chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra trong đó, một số kết quả nổi bật như:

Công tác đào tạo: đã chuyển biến và đạt được những kết quả tích cực, với 7 mã ngành Y, Dược và Kỹ thuật y học quan trọng được mở và tổ chức đào tạo thành công và có chất lượng ngay trong những năm đầu sau khi nâng cấp lên đại học là một thành quả rất đáng ghi nhận.

Công tác nghiên cứu khoa học: đã chuyển biến tích cực đi vào chiều sâu, ngày càng có nhiều công trình khoa học có chất lượng tốt, các xuất bản quốc tế tăng dần; hợp tác quốc tế được mở rộng và mang lại hiệu quả thiết thực.

Công tác tổ chức cán bộ: Cơ cấu tổ chức bộ máy được kiện toàn và dần ổn định, đội ngũ cán bộ có chất lượng, được chuẩn hóa và nâng cao rõ rệt.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị: được quan tâm đầu tư, ngày càng hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu đào tạo, nghiên cứu khoa học và chăm sóc sức khỏe nhân dân; đời sống vật chất và tinh thần của CBVC, NLĐ và sinh viên thường xuyên được quan tâm và được nâng cao; Kỷ cương, kỷ luật luôn được thực hiện tốt.

Công tác xây dựng Đảng: luôn được quan tâm, chú trọng, đi vào chiều sâu, Đảng bộ liên tục đạt tổ chức đảng trong sạch vững mạnh (TSVM) và TSVM tiêu biểu.

Các đoàn thể: luôn được quan tâm và hoạt động có hiệu quả, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 5 năm qua, đóng góp tích cực cho việc xây dựng Đảng bộ và Chính quyền vững mạnh, 5 năm liền Nhà trường liên tục đạt danh hiệu đơn vị lao động xuất sắc và được nhận nhiều phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước, môi trường giáo dục ngày càng được củng cố và xây dựng toàn diện hơn, từng bước phát huy và khẳng định được được tiềm năng, thế mạnh và sứ mệnh của mình là đơn vị đào tạo nguồn nhân lực y tế có chất lượng cao cho khu vực các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và cả nước. Tạo tiền đề quan trọng cho việc phát triển trường theo định hướng chiến lược của trường đến năm 2030 và tầm nhìn 2045.

Phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu của nhiệm kỳ 2020 – 2025 Đảng bộ đã đề ra các mục tiêu cụ thể cho các mặt công tác tác chính trị, quốc phòng, an ninh, công tác tổ chức cán bộ, công tác đoàn thể chính trị và công tác xây dựng Đảng:

– Phấn đấu sinh viên tốt nghiệp đạt khá, giỏi, xuất sắc hằng năm chiếm tỉ lệ 85%. Công tác tuyển sinh đầu vào hằng năm đạt 95-100% chỉ tiêu được giao.

– Đề tài NCKH cấp Trường: có ít nhất 20 đề tài/năm. Thực hiện ít nhất từ 2-4 đề tài cấp thành phố, 10 đề tài cấp cơ sở thực hiện bằng nguồn khoa học công nghệ của thành phố. Công bố ít nhất 8-10 bài báo quốc tế.

– Ưu tiên đào tạo, thu hút tiến sĩ và chuyên khoa sâu cho các chuyên ngành thiếu (trong nhiệm kỳ tốt nghiệp 15 tiến sĩ, đào tạo, thu hút thêm ít nhất 10 tiến sĩ cho các ngành; có ít nhất 2-3 PGS; không kể chuyên khoa sâu).Tinh gọn bộ máy hành chính theo hướng hiệu lực, hiệu quả.

– Có chính sách khuyến khích thúc đẩy nghiên cứu khoa học và công bố quốc tế. Thực hiện tốt việc công bố 100% các kết quả NCKH và công bố các chuyên đề chuyên sâu trên website của Trường. Xây dựng và phát triển được từ 1 đến 2 nhóm nghiên cứu mạnh. Đề tài NCKH cấp Trường: có ít nhất 20 đề tài/năm. Thực hiện ít nhất từ 2-4 đề tài cấp thành phố, 10 đề tài cấp cơ sở thực hiện bằng nguồn khoa học công nghệ của thành phố. Công bố ít nhất 8-10 bài báo quốc tế. Tổ chức định kỳ hội nghị khoa học hằng năm, tổ chức ít nhất 01 hội thảo khoa học mở rộng khu vực trong nước và quốc tế.

– Phấn đấu hằng năm: 100% chi bộ trực thuộc hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ; không có chi bộ không hoàn thành nhiệm vụ; tỉ lệ đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ từ 98% trở lên và Đảng bộ Trường đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh hằng năm và Đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu. Phấn đấu trong nhiệm kỳ mới, phát triển ít nhất 70 đảng viên mới trong đó (50 sinh viên là quần chúng ưu tú được xem xét, kết nạp Đảng.

Phát biểu chỉ đạo với Đại hội đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy – Bí thư Quận ủy Hải Châu biểu dương những kết quả mà Đảng bộ Nhà trường đã đạt được trong nhiệm kỳ, đồng thời chỉ đạo, gợi ý một số nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng trong nhiệm kỳ đến.

Thứ nhất, Tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng, đa dạng hóa các ngành đào tạo đáp ứng yêu cầu xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, khẳng định uy tín, vị thế Nhà trường.

Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung cốt lõi của Nghị quyết số 29-NQ/TW của BCH Trung ương (khóa XI) và các Chương trình hành động của BTV Thành ủy thực hiện Nghị quyết 43-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về xây dựng và phát triển thành phố Đà nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2015” như: Chương trình số 39-CTr/TU ngày 31/01/2020 của BTV Thành ủy về “Thực hiện Chuyên đề Xây dựng, phát triển Đà Nẵng thành trung tâm văn hóa, giáo dục – đào tạo, y tế chuyên sâu, chất lượng cao gắn với thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, hướng đến xây dựng “thành phố đáng sống””, Chương trình số 45-CTr/TU ngày 25/02/2020 của BTV Thành ủy về “Thực hiện Chuyên đề về “Xây dựng và triển khai chương trình đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố, tập trung vào các lĩnh vực mũi nhọn của thành phố”. Thường xuyên quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng đạo tạo, trọng tâm là hiện đại hóa và thay đổi phương thức đào tạo theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường thực hành, thí nghiệm, tiếp cận thực tế. Tiếp tục nghiên cứu đa dạng hoá các loại hình đào tạo, tăng cường liên kết, hợp tác với các trường, các tổ chức trong và ngoài nước nhằm trao đổi kinh nghiệm, nâng cao chất lượng, hướng đến đáp ứng chuẩn quốc tế…

Tiếp tục quy hoạch, sắp xếp đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ giảng dạy và cán bộ phục vụ đủ về số lượng theo qui mô đào tạo, mạnh về chất lượng, đáp ứng yêu cầu đào tạo cán bộ Y- Dược cho khu vực và cả nước. Đẩy mạnh nâng cấp cơ sở hạ tầng, đầu tư cơ sở vật chất, chú trọng đầu tư các trang thiết bị hiện đại, phát triển các cơ sở thực hành, các phòng thí nghiệm của Trường cả về quy mô và chất lượng, góp phần nâng tầm uy tín của Nhà trường…

Thứ hai, chú trọng nâng cao chính trị tư tưởng, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh tạo nền tảng vững chắc cho việc lãnh đạo, triển khai nhiệm vụ

Sự phát triển xã hội trong thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế có những mặt rất tiến bộ, thay đổi đáng kể cuộc sống của con người song bên cạnh đó, các hiện tượng văn hoá trái thuần phong mỹ tục của dân tộc bằng nhiều con đường đang len lõi vào xã hội, các thế lực thù địch đã và đang tăng cường âm mưu “diễn biến hoà bình” chống phá nước ta bằng nhiều thủ đoạn, đặc biệt là vào thế hệ trẻ, vào học đường, tạo ra những thách thức mới đối với môi trường sư phạm hiện nay. Đảng bộ cùng với Ban Giám hiệu cần thực hiện thường xuyên với các hình thức phù hợp công tác bồi dưỡng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, truyền thống yêu nước, truyền thống văn hoá dân tộc cho cán bộ, đảng viên, giảng viên, sinh viên Nhà trường. Kịp thời nắm tình hình, tuyên truyền nâng cao nhận thức để sinh viên không bị lôi kéo vào các hoạt động vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội và kích động chống phá, của các thế lực thù địch,… Tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”…

Thứ ba, tăng cường công tác xây dựng Đảng bộ, giữ vững vai trò lãnh đạo toàn diện, phục vụ tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Nhà trường

 Chú trọng xây dựng Đảng trên cả 04 mặt: Chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Tiếp tục giữ vững truyền thống đoàn kết, thống nhất từ trong nội bộ Đảng, sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, giáo viên Nhà trường. Mỗi đảng viên, cán bộ giáo viên cần nêu cao tấm gương tận tuỵ, yêu nghề, hết lòng chăm lo giáo dục tri thức và đạo đức cho sinh viên, gương mẫu đi đầu trong học tập và công tác để mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức và tự học cho sinh viên noi theo.

Đồng thời, Đảng uỷ cần đổi mới nội dung và duy trì nghiêm sinh hoạt của Đảng bộ và các Chi bộ trực thuộc, đảm bảo 5 nguyên tắc trong xây dựng, sinh hoạt  Đảng theo tương tưởng Hồ Chí Minh, đó là: Tập trung dân chủ; tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; tự phê bình và phê bình; kỷ luật nghiêm minh, tự giác; đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Tiếp tục phát huy hoạt động của Công đoàn, Đoàn Thanh niên trên cơ sở đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ, khắc phục những biểu hiện hình thức, tạo ra các hoạt động thiết thực phục vụ yêu cầu nhiệm vụ chính trị của nhà trường, hưởng ứng tốt các chủ trương của quận và thành phố, nhất là trong thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị; về phòng chống tệ nạn ma túy, cờ bạc, thực hiện “Chương trình Thành phố 4 an”…, qua đó phát hiện những nhân tố tích cực để bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, sinh viên với chất lượng ngày càng cao hơn.

Đại hội đã bầu ra 11 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVIII, bầu 03 đồng chí vào Ban Thường vụ, đồng chí Lê Văn Nho được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Khắc Minh được bầu giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, bầu 03 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, đồng chí Lê Thị Thúy bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. Đại hội đã Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Quận Hải Châu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm có: 5 đồng chí; 4 chính thức và 1 dự khuyết.

Một số hình ảnh của Đại hội:

Đồng chí Nguyễn Khắc Minh, Bí thư Đảng Ủy Nhà trường phát biểu khai mạc Đại hội.
Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy – Bí thư Quận ủy Hải Châu phát biểu chỉ đạo với Đại hội
Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025
Đồng chí Lê Văn Nho tân Bí thư Đảng ủy Nhà trường khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 phát biểu bế mạc Đại hội.

Tin Văn phòng Đảng Ủy