Đại hội chi bộ Khối Đào tạo nhiệm kỳ 2020-2022

1117

Căn cứ Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thực hiện Kế hoạch số 441-KH/ĐU, ngày 19/02/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng, ngày 20/3/2020 Chi bộ Khối Đào tạo tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 nhằm tổng kết quả đạt được nhiệm kỳ 2017 – 2020, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, bầu chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022, tham gia góp ý văn kiện đại hội Đảng bộ Nhà trường, nhiệm kỳ 2020 -2025.

        Đến dự và chỉ đạo đại hội có PGS. TS. Nguyễn Khắc Minh – Bí thư Đảng ủy – Hiệu Trưởng Nhà trường, TS. Lê Văn Nho – Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường cùng các đồng chí trong BCH Đảng bộ, Bí thư các chi bộ trực thuộc và toàn thể Đảng viên của chi bộ Khối Đào tạo. 

        Đại hội đã tiến hành thống nhất bầu ra chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2020 gồm 03 đồng chí: TS. Hoàng Hữu Khôi giữ chức vụ Bí thư chi bộ, Thạc sĩ Nguyễn Thị Nhạn giữ chức Phó Bí thư chi bộ và Thạc sĩ  Nguyễn Thị Hoài Thu là chi ủy viên chi bộ, nhiệm kỳ 2020 – 2022. Chi bộ khối Đào tạo là chi bộ tổ chức đầu tiên, được Ban Thường vụ Đảng ủy chọn làm đại hội điểm để rút kinh nghiệm chung cho toàn đảng bộ.

        Trong nhiệm kỳ qua chi bộ Khối Đào tạo đã lãnh đạo chỉ đạo thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, công tác xây dựng Đảng, nhiều năm liền chi bộ được xếp loại chi bộ “Trong sạch, vững mạnh”. Tại đại họi với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, phát huy kết quả đã đạt được của nhiệm kỳ qua, chi bộ đã đề ra Nghị quyết về một số chỉ tiêu nhiệm vụ trọng tâm cụ thể, cho nhiệm kỳ 2020-2022:

          1. Phấn đấu hàng năm, Chi bộ đạt danh hiệu Chi bộ “trong sạch vững mạnh”, trong đó: 100% Đảng viên trong Chi bộ đạt tiêu chuẩn hoàn thành nhiệm vụ (gồm có 80% Đảng viên đạt tiêu chuẩn Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và 20% Đảng viên đạt tiêu chuẩn đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ).

          2. Thực hiện 06 đề tài nghiên cứu khoa học và sáng kiến cải tiến;

          3. Tham mưu cho Đảng ủy, chỉ đạo thực hiện tốt công tác nâng cao chất lươngj dạy học đảm bảo 98% sinh viên tốt nghiệp, tỷ lệ sinh viên xếp loại tốt nghiệp khá trở lên là 90% và 95% sinh viên tốt nghiệp có điểm rèn luyện Khá trở lên;

          4. Tham mưu cho Đảng ủy chỉ đạo và thực hiện việc phát triển thêm từ 03 đến 05 chương trình đào tạo ngắn hạn.

          5. Xây dựng đề án mở từ 1-2 ngành đào tạo sau đại học.

          6. Tham mưu cho Đảng ủy chỉ đạo việc mở ngành đào tạo Bác sĩ Răng – Hàm – Mặt và đưa vào tuyển sinh trong năm học 2020-2021.

          7. Tham mưu và chỉ đạo thực hiện công tác hoàn thiện công bố Báo cáo tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục

          8. Nhiệm kỳ 2020-2022 phấn đấu kết nạp ít nhất 04 đảng viên.

          9. Thực hiện nghiêm túc, có nề nếp chế độ sinh hoạt Đảng định kỳ.

          10. Triển khai và thực hiện Chỉ thị só 05 –CT/TW của Bộ chính trị về việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và tiếp tục triển khai thực Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, gắn với những nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của đơn vị.

Sau đây là một só hình ảnh của Đại hội:

Tin từ Văn phòng Đảng ủy Trường