Software

0
213
STT Link download
1 Unikey
2 TeamViewer
3 Eduman 6.8 (đã cập nhật kết nối) (08/06/2016)

Sau khi cài đặt xin tải về hướng dẫn kết nối thực hiện kết nối

Cách sửa lỗi update: Nếu phần mềm đòi update bản mới nhưng khi kết nối cập nhật không được thì thực hiện thao tác theo hướng dẫn sau:

  • Hiện nay Hệ thống cập nhật trực tuyến EduManLiveUpdate đã được nâng cấp và thay đổi máy chủ. Vì vậy để Hệ thống hoạt động được trong thời gian tới yêu cầu khách hàng thực hiện các bước sau:
    • Bước 1: Nhắp vào đây để tải file về máy → giải nén thu được file EduManLiveUpdate.exe → copy file này đè vào thư mục cài đặt C:\Program Files\EduMan.
    • Bước 2: Sử dụng EduManLiveUpdate để cập nhật trực tuyến phiên bản mới nhất EduMan 6.8.0.5.

 

4 Office 2007
5 Winrar
6 Foxit Reader
7 Firefox (Offline)
8 GoTiengViet
9 *.shs
10 attrib -S -H /S /D