Chương trình sinh hoạt công dân sinh viên cuối khóa, năm học 2018 – 2019

555

Từ ngày 21 đến 22 tháng 5 năm 2019, tại Hội trường lớn tầng 4, Nhà C, Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng đã tổ chức chương trình sinh hoạt công dân sinh viên cuối khóa cho hơn 1.000 sinh viên Đại học chính quy chuẩn bị tốt nghiệp ra trường theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nội dung sinh hoạt bao gồm: Trang bị một số kiến thức về khởi nghiệp, kỹ năng xin việc làm và làm việc hiệu quả; cung cấp cho sinh viên một số cơ quan tuyển dụng và gặp các đơn vị đăng ký tuyển dụng, phổ biến các bộ luật liên quan, như: Luật Lao động, Luật Công chức – Viên chức,… khảo sát đánh giá toàn khóa học đối với sinh viên tốt nghiệp; Phổ biến nội dung khảo sát tình trạng việc làm của sinh viên sau 01 năm tốt nghiệp qua online; Tổng kết công tác thực hiện chính sách tín dụng HSSV và hướng dẫn HSSV làm cam kết trả nợ trước khi nhận bằng tốt nghiệp; hướng dẫn sinh viên các thủ tục nhận bằng tốt nghiệp dự kiến vào cuối tháng 7 năm 2019; tư vấn cho sinh viên làm thủ tục khám sức khỏe tại Trung tâm Chẩn đoán Y khoa của Nhà trường để hoàn tất hồ sơ xin việc làm sau khi tốt nghiệp.

Chương trình sinh hoạt công dân sinh viên cuối khóa thực sự bổ ích và có ý nghĩa khi các em được Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên cũng như các đơn vị tuyển dụng Aoyama, Merap Group,… trực tiếp hướng dẫn các kỹ năng mềm, tư vấn việc làm, học bổng học tập; hành trang khởi nghiệp, kinh nghiệm xin việc làm; thông tin liên quan đến các đơn vị tuyển dụng, …. đồng thời thông qua những bài thuyết trình từ các đơn vị tuyển dụng đã truyền ngọn lửa nhiệt huyết đam mê công việc cho sinh viên, làm cho sinh viên cảm thấy rất tự hào về ngành nghề mà mình đã theo học và cũng trong dịp này, nhiều sinh viên đã được tuyển dụng ngay với mức thu nhập khởi điểm rất hấp dẫn. Trong thời gian đến, Nhà trường sẽ tiếp tục kết nối nhiều hơn với các đơn vị tuyển dụng, nhằm giúp sinh viên có được việc làm ổn định, đúng chuyên môn sau khi tốt nghiệp ra trường.