CHUẨN ĐẦU RA ĐẠI HỌC DƯỢC

0
412

1. Tên ngành đào tạo: Dược học / Pharmacy

2. Trình độ đào tạo: Đại học

3. Yêu cầu về kiến thức

– Hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh để vận dụng vào việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân nói chung, liên quan đến ngành Dược nói riêng.

– Có kiến thức khoa học cơ bản, y dược học cơ sở và có phương pháp luận trong nghiên cứu khoa học

– Có kiến thức cơ bản về sản xuất và phát triển thuốc: các phương pháp sản xuất nguyên liệu làm thuốc, xây dựng công thức, bào chế, sản xuất các dạng thuốc thông thường

– Có kiến thức cơ bản về Dược lâm sàng: sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả trong điều trị

– Có kiến thức cơ bản về Quản lý‎‎, tồn trữ, bảo quản, kinh doanh, cung ứng trong lĩnh vực dược.

– Có kiến thức cơ bản về đảm bảo chất lượng thuốc và các phương pháp đánh giá chất lượng dược phẩm

– Có kiến thức cơ bản về bảo tồn, khai thác, nuôi trồng, chế biến và sản xuất các thuốc có nguồn gốc dược liệu

4. Yêu cầu về kỹ năng

4.1. Kỹ năng cứng

Tham gia tổ chức và triển khai được thực hành tốt trong các lĩnh vực: sản xuất, đảm bảo chất lượng, tồn trữ, cung ứng và tư vấn sử dụng thuốc, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng. Triển khai được các hoạt động khoa học công nghệ trong các lĩnh vực trên.

Cụ thể như sau:

 Sản xuất và phát triển thuốc: tham gia tổ chức và sản xuất được một số thuốc, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng

 Dược lâm sàng: phân tích được cách dùng thuốc trong một số ca lâm sàng; tư vấn, hướng dẫn sử dụng thuốc hợp lý cho nhân viên y tế và bệnh nhân; thực hiện được quy trình thông tin thuốc

 Quản lý và kinh tế dược: thực hiện được các phương pháp, các chức năng quản lý và kinh tế dược trong lựa chọn, mua sắm, phân phối, sử dụng thuốc và các dịch vụ y tế phù hợp với từng địa phương, đơn vị

 Đảm bảo chất lượng thuốc: đo lường và xử lý được các số liệu trong quá trình đảm bảo chất lượng thuốc, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng. Tham gia xây dựng tiêu chuẩn chất lượng và thẩm định phương pháp kiểm nghiệm

 Dược liệu và dược cổ truyền: phân biệt, chế biến, sản xuất, tư vấn và hướng dẫn sử dụng được một số dược liệu và chế phẩm có nguồn gốc dược liệu

– Biết cách triển khai thực hiện các văn bản pháp quy về dược và kiểm tra việc thực hiện các văn bản đó.

– Xây dựng và triển khai kế hoạch về công tác dược trong các cơ sở y tế, cộng đồng và các chương trình y tế quốc gia.

– Tham gia công tác đào tạo chuyên môn, tư vấn và hướng dẫn được cho các nhân viên y tế và cộng đồng về thuốc.

– Thu thập, tổng hợp, đánh giá và phổ biến được các thông tin liên quan đến thuốc và sức khỏe.

4.2. Kỹ năng mềm

– Có khả năng giao tiếp, viết, thuyết trình, thảo luận, đàm phán và làm chủ tình huống

– Tổ chức và quản lý được các nguồn lực, dịch vụ cũng như môi trường làm việc

– Thiết lập kế hoạch và quản lý thời gian làm việc một cách hiệu quả

– Có khả năng tổ chức và làm việc theo nhóm

– Về Ngoại ngữ (Tiếng Anh):

+ Giao tiếp được các tình huống cơ bản trong cuộc sống như văn hóa, xã hội, thể thao, chính trị…

+ Giao tiếp được các tình huống cơ bản thuộc chuyên ngành

+ Đọc hiểu và tham khảo được một số tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh

– Về Tin học:

+ Thực hiện được các thao tác quản lý đối với các thư mục, tập tin trên máy tính.

+ Sử dụng được các dịch vụ trên Internet như e-mail, tìm kiếm thông tin.

+ Thực hiện được các thao tác soạn thảo, định dạng cơ bản trong Microsoft Word.

+ Thực hiện được các thao tác tạo và định dạng bảng tính; sử dụng công thức và các hàm cơ bản vào các bài toán ứng dụng Microsoft Excel.

+ Thiết kế được các trình diễn bằng phần mềm Microsoft PowerPoint.

+ Sử dụng được phần mềm CHEM WIN để vẽ một số công thức hóa học, dụng cụ thí nghiệm.

+ Sử dụng được phần mềm SPSS để nhập, mã hóa dữ liệu; chuyển file dữ liệu sang dạng Excel.

+ Sử dụng được phần mềm Microsoft Excel  để quản lý, xử lý – phân tích thống kê dữ liệu.

5. Yêu cầu về thái độ

– Có đạo đức nghề nghiệp, yêu ngành, yêu nghề, tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, hết lòng phục vụ người bệnh

– Tôn trọng, chân thành hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành

– Coi trọng việc kết hợp y dược học hiện đại với y dược học cổ truyền

– Có tinh thần cầu tiến, có trách nhiệm công dân, ý thức cộng đồng

– Nhận thức rõ và có ý thức bảo vệ môi trường.

6. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

–  Trực tiếp mở nhà thuốc tham gia kinh doanh thuốc theo quy định hiện hành của nhà nước về hành nghề dược

– Đảm nhiệm các vị trí công tác Dược trong các cơ quan quản lý, cơ sở điều trị, các công ty sản xuất kinh doanh (sản xuất dược phẩm hoặc cung ứng thuốc), các trung tâm kiểm nghiệm dược phẩm, mỹ phẩm và các cơ sở y tế khác có liên quan đến ngành dược thuộc công lập và ngoài công lập

– Giảng dạy, nghiên cứu khoa học và quản lý trong các đơn vị đào tạo: trường Đại học, Cao đẳng, viện nghiên cứu …..

7. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

– Chuyên khoa I

– Chuyên khoa II

– Thạc sĩ

– Tiến sĩ

8. Các chương trình, tài liệu tham khảo:

– Chương trình khung giáo dục đại học Dược ban hành kèm theo Thông tư số 01/2012/TT-BGDĐT ngày 13 tháng 01 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Chương trình đào tạo Đại học Dược của trường Đại học Y Dược Cần Thơ, trường Đại học Dược Hà Nội và trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh.

– Bộ Giáo dục và Đào tạo (2010), Công văn Số 2196 /BGDĐT-GDĐH ngày 22/4/2010 V/v hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra ngành đào tạo.