CHUẨN ĐẦU RA CỬ NHÂN ĐIỀU DƯỠNG GÂY MÊ HỒI SỨC

0
3645

1. Ngành đào tạo:  Điều dưỡng Gây mê hồi sức / Anaesthesia

2. Trình độ đào tạo:  Đại học

3. Yêu cầu về kiến thức
3.1. Khối kiến thức chung
– Hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh để vận dụng vào việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân nói chung, liên quan đến ngành Gây mê hồi sức nói riêng.
– Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và xã hội làm nền tảng để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp.
– Có kiến thức cơ bản về sự tác động của môi trường sống đối với sức khỏe của con người, các biện pháp duy trì và cải thiện điều kiện sống để bảo vệ và nâng cao sức khỏe
– Có kiến thức về các quy phạm pháp luật trong công tác khám chữa bệnh như: luật khám chữa bệnh, kiểm soát nhiễm khuẩn, chăm sóc người bệnh, Giao tiếp ứng xử… để làm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.
3.2. Khối kiến thức chuyên môn
– Có kiến thức khoa học cơ bản, y học cơ sở, nguyên lý kỹ thuật và kiến thức chuyên ngành để giải quyết độc lập, sáng tạo các vấn đề thuộc chuyên ngành gây mê hồi sức.
– Có kiến thức cơ bản về cấu tạo, hoạt động và chức năng cơ thể người bình thường và bệnh lý
– Có khả năng nhận định và phân tích trạng thái tâm lý của người bệnh và người nhà người bệnh nhằm đáp ứng các yêu cầu cơ bản trong chăm sóc người bệnh trước trong sau gây mê và phẩu thuật
– Vận dụng tốt các kiến thức khoa học cơ bản, cơ sở ngành và chuyên ngành để thực hành các kỹ thuật, gây mê và hồi sức cho người bệnh đảm bảo an toàn, hiệu quả.
– Có kiến thức chung về lý thuyết cơ bản và chuyên sâu trong gây mê, gây tê, hồi sức cũng như chăm sóc người bệnh sau gây mê và phẫu thuật để phân tích lựa chọn phương pháp vô cảm thích hợp cho từng trường hợp phẩu thuật cụ thể trên lâm sàng.
– Hiểu biết về phương pháp luận nghiên cứu khoa học trong công tác gây mê hồi sức.
4. Yêu cầu về kỹ năng
4.1. Kỹ năng cứng
– Chỉ định và trực tiếp chuẩn bị, sử dụng, quản lý và bảo quản trang thiết bị, phương tiện, thuốc men dùng trong gây mê, gây tê, hồi sức và hồi sức cấp cứu,
–  Thực hiện được việc tiếp nhận người bệnh cho mổ phiên, mổ cấp cứu và hồi tỉnh cũng như hồi sức cấp cứu,
– Thực hiện được việc kiểm tra đối chiếu hồ sơ, bệnh án cho người bệnh trước khi gây tê, gây mê,
– Chọn lựa được các phương pháp vô cảm cho người bệnh trong các trường hợp phẫu thuật thông thường và phức tạp.
–  Thực hiện được các kỹ thuật gây mê hồi sức phức tạp và chuyên sâu để tiến hành gây tê, gây mê hồi sức để vô cảm và chăm sóc người bệnh trước trong sau mổ,
– Chăm sóc, theo dõi, xử trí được các tai biến cho người bệnh trong quá trình gây tê, gây mê và chăm sóc người bệnh trước, trong, sau mổ,
–  Kiểm tra việc ghi chép, lập phiếu theo dõi quá trình gây mê, gây tê, hồi sức và cấp cứu cho người bệnh,
– Thực hiện được y lệnh của Bác sỹ Gây mê Hồi sức trong việc chăm sóc, dự phòng, theo dõi và xử trí cho người bệnh trước, trong và sau mổ và trong hồi sức cấp cứu,
– Có khả năng tự học và tham gia đào tạo và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực chuyên ngành để đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân,
– Có khả năng tổ chức và quản lý, điều hành các hoạt động của phòng mổ, khoa Gây mê Hồi sức một cách khoa học.
4.2. Kỹ năng mềm
– Có khả năng làm việc nhóm, khả năng chuyển giao kiến thức và kỹ năng chuyên ngành cho đồng nghiệp, tham gia tuyên truyền, giáo dục chăm sóc sức khoẻ cộng đồng.
– Có kỹ năng giao tiếp tốt với người bệnh và người nhà người bệnh và các nhân viên y tế liên quan trước, trong và sau mổ.
– Về ngoại ngữ (Tiếng Anh)
+ Giao tiếp được các tình huống cơ bản trong cuộc sống như văn hóa, xã hội, thể thao, chính trị…
+ Giao tiếp được các tình huống cơ bản thuộc chuyên ngành
+ Đọc hiểu và tham khảo được một số tài liệu chuyên ngành
– Về tin học
+ Thực hiện được các thao tác quản lý đối với các thư mục, tập tin trên máy tính.
+ Sử dụng được các dịch vụ trên Internet như e-mail, tìm kiếm thông tin.
+ Thực hiện được các thao tác soạn thảo, định dạng cơ bản trong Microsoft Word.
+ Thực hiện được các thao tác tạo và định dạng bảng tính; sử dụng công thức và các hàm cơ bản vào các bài toán ứng dụng Microsoft Excel.
+ Thiết kế được các trình diễn bằng phần mềm Microsoft PowerPoint.
5. Yêu cầu về thái độ
– Có phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, khách quan và tác phong thận trọng, chính xác trong thực hiện các công việc chuyên môn gây mê hồi sức.
– Yêu ngành, yêu nghề, tận tụy với sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, hết lòng phục vụ người bệnh.
–  Khiêm tốn trong học tập và quan hệ hợp tác tốt với đồng nghiệp.
– Bảo đảm an tòan cho người bệnh trước, trong và sau mổ
– Luôn có ý thức không ngừng tự học và cập nhật kiến thức chuyên ngành để phục vụ tốt công việc
– Coi trọng việc kết hợp y học hiện đại với y học cổ truyền một các khoa học và có hiệu quả
– Giao tiếp ứng xử lịch sự, nhã nhặn, giải thích nhẹ nhàng với người bệnh và người nhà người bệnh
– Có thái độ đồng cảm, chia sẻ, an ủi người nhà người bệnh khi người bệnh tử vong.
6. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp
Khoa Gây mê Hồi sức các bệnh viện từ tuyến trung ương tới cơ sở, các Trường Đại học, Cao đẳng y tế, các trung tâm vận chuyển cấp cứu ở các địa phương.
7. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường
Thạc sỹ Gây mê Hồi sức
8. Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế tham khảo
– Chương trình đào tạo Cử nhân Gây mê Hồi sức của các trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Y Dược Cần Thơ.
– Bộ Giáo dục và Đào tạo (2010), Công văn Số 2196 /BGDĐT-GDĐH ngày 22/4/2010 V/v hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra ngành đào tạo.