CHUẨN ĐẦU RA CAO ĐẲNG GMHS

0
322

1.Tên ngành đào tạo: Điều dưỡng Gây mê hồi sức/ Nursing of Anaesthesia

2.Trình độ đào tạo: Cao đẳng

3.Yêu cầu về kiến thức:

– Hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh để vận dụng vào việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân nói chung, liên quan đến ngành Điều dưỡng Gây mê hồi sức nói riêng.

– Có kiến thức về khoa học cơ bản, cơ sở ngành, kiến thức chuyên ngành ở trình độ Cao đẳng điều dưỡng gây mê để thực hiện các kỹ thuật gây mê, gây tê, hồi sức và hồi sức cấp cứu để có thể gây mê, hồi sức và cấp cứu bệnh nhân cụ thể là:

– Trình bày được những kiến thức cơ bản về:

+ Cấu tạo, hoạt động và chức năng cơ thể người bình thường và bệnh lý

+ Sự tác động của môi trường sống đối với sức khỏe của con người, các biện pháp duy trì và cải thiện điều kiện sống để bảo vệ và nâng cao sức khỏe

+ Nhận định và phân tích trạng thái tâm lý của người bệnh và người nhà bệnh nhân nhằm đáp ứng các yêu cầu cơ bản trong chăm sóc điều dưỡng

– Trình bày được những lý thuyết cơ bản và nâng cao về gây mê, gây tê, hồi sức cũng như chăm sóc bệnh nhân sau gây mê và phẫu thuật

– Trình bày được các kỹ thuật cơ bản và nâng cao để tiến hành gây mê, gây tê, hồi sức chăm sóc bệnh nhân trước trong sau mổ

– Trình bày được luật pháp, chính sách của nhà nước về công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

4. Yêu cầu về kỹ năng:

4.1.  Kỹ năng cứng:

– Tiếp nhận bệnh nhân vào khoa phẩu thuật gây mê hồi sức cho mổ phiên, mổ cấp cứu và hồi tỉnh cũng như hồi sức cấp cứu

– Thực hiện các kỹ thuật gây mê hồi sức, chăm sóc bệnh nhân theo chỉ định của Bác sĩ và Đại học Điều dưỡng Gây mê Hồi sức.

– Chuẩn bị , trực tiếp sử dụng, quản lý và bảo quản trang thiết bị, phương tiện, thuốc men dùng trong gây mê, gây tê, hồi sức và hồi sức cấp cứu.

– Sử dụng đúng các loại thuốc dùng trong gây mê, gây tê và cấp cứu với liều lựợng, nồng độ thích hợp thể trạng của người bệnh

– Thực hiện ghi chép, đối chiếu hồ sơ, bệnh án, lập phiếu theo dõi quá trình gây mê, gây tê, hồi sức và cấp cứu cho bệnh nhân

– Thực hiện thành thạo các kỹ thuật trong cấp cứu hồi sức, gây mê, gây tê thông thường và phối hợp với Bác sỹ thực hiện những kỹ thuật phức tạp.

– Chăm sóc, dự phòng, theo dõi và xử trí kịp thời diễn biến bệnh nhân trước, trong, sau mổ và trong hồi sức cấp cứu.

– Tham gia, tổ chức và quản lý khoa Gây mê hồi sức.

4.2.  Kỹ năng mềm:

– Có khả năng giao tiếp tốt với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân trước, trong và sau mổ.

– Tham gia quản lý, điều hành các hoạt động của phòng mổ, khoa Gây mê Hồi sức,

– Có khả năng làm việc nhóm, tham gia tuyên truyền, giáo dục chăm sóc sức khoẻ cộng đồng

– Về Ngoại ngữ (Tiếng Anh):

+ Giao tiếp được các tình huống cơ bản trong cuộc sống như văn hóa, xã hội, thể thao, chính trị…

+ Đọc hiểu được các đoạn y văn trong chương trình và tham khảo được một số tài liệu chuyên ngành.

– Về Tin học:

+ Thực hiện được các thao tác quản lý đối với các thư mục, tập tin trên máy tính.

+ Sử dụng được các dịch vụ trên Internet như e-mail, tìm kiếm thông tin.

+ Thực hiện được các thao tác soạn thảo, định dạng cơ bản trong Microsoft Word.

+ Thực hiện được các thao tác tạo và định dạng bảng tính; biết vận dụng công thức và các hàm cơ bản vào các bài toán ứng dụng Microsoft Excel.

+ Thiết kế được các trình diễn, tạo các bài báo cáo bằng phần mềm Microsoft PowerPoint.

5. Yêu cầu về thái độ:

Có phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, khách quan và tác phong thận trọng, chính xác trong thực hiện các công việc chuyên môn gây mê hồi sức.

– Yêu ngành, yêu nghề, tận tụy với sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, hết lòng phục vụ người bệnh.

– Khiêm tốn trong học tập và quan hệ hợp tác tốt với đồng nghiệp, bảo đảm an tòan cho người bệnh trước, trong và sau mổ

– Tham gia đào tạo, hướng dẫn chuyên môn cho học sinh, nhân viên mới và cán bộ y tế tuyến dưới.

6. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

– Làm việc tại Phòng mổ, Khoa Gây mê hồi sức, Phòng Hồi sức cấp cứu ở các Bệnh viện tuyến trung ương, tuyến tỉnh, tuyến huyện cũng như Viện nghiên cứu, Trường Y, Trung tâm Y tế và các Cơ sở y tế khác.

7. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

– Đại học

– Sau đại học

8. Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế tham khảo

– Chương trình đào tạo Cao đẳng Điều dưỡng Gây mê Hồi sức tại Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

– Bộ Giáo dục và Đào tạo (2010), Công văn Số 2196 /BGDĐT-GDĐH ngày 22/4/2010 V/v hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra ngành đào tạo.