Trang chủ Tuyển sinh Tuyển sinh liên thông

Tuyển sinh liên thông

Thông báo xét tuyển đại học liên thông năm 2020

Xem Thông báo xét tuyển đại học liên thông năm 2020 tại đây

Danh sách trúng truyển kỳ thi liên thông lên đại học 2019 (đợt 2)

Biên bản điểm trúng tuyển Danh sách trúng tuyển

Điểm thi liên thông đợt 2 năm 2019 và thông báo về việc phúc...

Điểm thi liên thông (xem chi tiết) Thông báo phúc khảo (xem chi tiết)

Danh sách thí sinh đăng ký dự thi tuyển sinh liên thông đợt 2...

Danh sách thí sinh đăng ký dự thi tuyển sinh liên thông đợt 2 năm 2019 (xem chi tiết)

Danh sách trúng tuyển và bảng điểm phúc khảo kỳ thi tuyển sinh liên...

Danh sách trúng tuyển Biên bản điểm trúng tuyển Bảng điểm phúc khảo

Điểm thi và thông báo phúc khảo điểm kỳ thi tuyển sinh liên thông...

Điểm thi (xem chi tiết) Thông báo phúc khảo (xem chi tiết)    

Lịch ôn thi liên thông 2019

Lịch ôn thi liên thông Cập nhất mới(tải về) 2019

Tổ chức ôn thi liên thông trình độ Đại học năm 2019

Theo Thông báo số 145/TB-ĐHKTYDĐN ngày 21 tháng 3 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng...

NỔI BẬT

Translate »