Trang chủ Tuyển sinh Tuyển sinh Đại học chính quy

Tuyển sinh Đại học chính quy

Thông báo về việc cung cấp thông tin hỗ trợ tuyển sinh đại học...

Thông báo về việc cung cấp thông tin hỗ trợ tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021 (xem chi tiết tại đây).

Thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2021

Xem Thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2021 tại đây

Quy định về việc xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học...

Quy định về việc xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2021 (xem chi tiết tại đây)

Công bố Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2021

Xem Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2021 tại đây.

Cập nhật danh sách thí sinh xác nhận nhập học đại học chính quy...

Xem danh sách thí sinh xác nhận nhập học đại học chính quy đợt 1, năm 2020 (cập nhật đến 13/10/2020)

Cập nhật danh sách thí sinh xác nhận nhập học đại học chính quy...

Xem danh sách thí sinh xác nhận nhập học đại học chính quy đợt 1, năm 2020 (cập nhật đến 9/10/2020)

Những quy định và điều kiện nhập học đối với Sinh viên năm nhất

Xem những quy định và điều kiện nhập học đối với Sinh viên năm nhất

Công bố kết quả xét tuyển đại học chính quy đợt 1 năm 2020

1. Điểm chuẩn trúng tuyến đại học chính quy đợt 1 năm 2020 2. Danh sách trúng tuyển đại học chính quy (mỗi ngành trên...

Thông báo về việc nộp “Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp Trung...

Thông báo về việc nộp "Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020".

Danh sách thí sinh hoàn thành chương trình dự bị đại học trúng tuyển...

Xem Danh sách thí sinh hoàn thành chương trình dự bị đại học trúng tuyển đại học chính quy năm 2020

NỔI BẬT

Translate »