Trang chủ Tuyển sinh Tuyển sinh Đại học chính quy

Tuyển sinh Đại học chính quy

Danh sách thí sinh hoàn thành chương trình dự bị đại học trúng tuyển...

Xem Danh sách thí sinh hoàn thành chương trình dự bị đại học trúng tuyển đại học chính quy năm 2020

Thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào xét tuyển đại học hệ...

Thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào xét tuyển đại học hệ chính quy năm 20020 (xem chi tiết tại đây)

Thông báo về thông tin hỗ trợ tuyển sinh đại học hệ chính quy...

Xem nội dung Thông báo về thông tin hỗ trợ tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020 tại đây.

Thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2020

Xem Thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2020 tại đây

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NĂM 2020

Xem Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2020 tại đây.

Quy định về việc xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học...

Quy định về việc xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2020 (xem chi tiết tại đây)

Danh sách thí sinh xác nhận nhập học đại học chính quy sau khi...

Danh sách thí sinh xác nhận nhập học đại học chính quy sau khi điều chỉnh đối tượng ưu tiên. Đợt xét tuyển: đợt...

Danh sách thí sinh trúng tuyển đại học chính quy sau khi điều chỉnh...

Danh sách thí sinh trúng tuyển đại học chính quy sau khi điều chỉnh đối tượng ưu tiên: Xem

Thông báo điều kiện nhập học đại học hệ chính quy, đợt tuyển sinh:...

Thông báo điều kiện nhập học đại học hệ chính quy, đợt tuyển sinh: bổ sung đợt 1, năm 2019: Xem

NỔI BẬT

Translate »