Tuyển sinh

Tuyển sinh và thông báo

Thông báo kết quả xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại...

DS thi sinh dang ky uu tien xet tuyen vao dai hoc chinh quy nam 2017 (Tải về) DS thi sinh dang ky xet tuyen...

Điểm thi và danh sách trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh liên thông lên...

Biên bản trúng tuyển Danh sách trung tuyển cao đẳng lên đại học Danh sách trung tuyển trung cấp lên đại học SO DIEM THI (CD LEN...

NỔI BẬT

Translate »