Tuyển sinh

Tuyển sinh và thông báo

Điểm trúng tuyển và Danh sách trúng tuyển đại học chính quy –...

Điểm chuẩn trúng tuyển: Tải về Danh sách trúng tuyển: Tải về

Đào tạo bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên...

Đào tạo bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế 2019 (tải bản gốc) Phiếu đăng ký (tải...

Danh sách trúng tuyển và bảng điểm phúc khảo kỳ thi tuyển sinh liên...

Danh sách trúng tuyển Biên bản điểm trúng tuyển Bảng điểm phúc khảo

Điểm thi và thông báo phúc khảo điểm kỳ thi tuyển sinh liên thông...

Điểm thi (xem chi tiết) Thông báo phúc khảo (xem chi tiết)    

Lịch ôn thi liên thông 2019

Lịch ôn thi liên thông Cập nhất mới(tải về) 2019

Thông báo hệ thống hỗ trợ thông tin thi THPT và xét tuyển ĐH...

Thông báo hệ thống hỗ trợ thông tin thi THPT và xét tuyển ĐH 2019: Tải về

Tổ chức ôn thi liên thông trình độ Đại học năm 2019

Theo Thông báo số 145/TB-ĐHKTYDĐN ngày 21 tháng 3 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng...

Thông Báo Chiêu sinh lớp Ứng dụng Công nghệ Thông tin Cơ Bản

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên toàn trường được học tập nâng cao trình độ về tin học theo quy định chuẩn năng...

Thông báo về việc tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2019

Thônng báo về việc tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2019: Xem thông báo

NỔI BẬT

Translate »