Tuyển sinh

Điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển bổ sung đợt 1 năm 2016

Điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển bổ sung đợt 1 năm 2016

09.03.2016  |  Chức năng bình luận bị tắt ở Điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển bổ sung đợt 1 năm 2016

  - Điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung đợt 1 năm 2016: download   - Danh sách trúng tuyển bổ sung đợt 1 năm 2016: download Continue Reading »

Danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển bổ sung

Danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển bổ sung

08.30.2016  |  Chức năng bình luận bị tắt ở Danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển bổ sung

  Danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển bổ sung: Download Continue Reading »

Thông báo tuyển sinh bổ sung đợt 1 năm 2016

Thông báo tuyển sinh bổ sung đợt 1 năm 2016

08.24.2016  |  Chức năng bình luận bị tắt ở Thông báo tuyển sinh bổ sung đợt 1 năm 2016

Continue Reading »

Danh sách thí sinh trúng tuyển nhập học năm 2016

Danh sách thí sinh trúng tuyển nhập học năm 2016

08.23.2016  |  Chức năng bình luận bị tắt ở Danh sách thí sinh trúng tuyển nhập học năm 2016

  - Danh sách thí sinh trúng tuyển nhập học năm 2016: download   Continue Reading »

Điều kiện nhập học Đại học chính quy diện xét tuyển thẳng năm 2016

Điều kiện nhập học Đại học chính quy diện xét tuyển thẳng năm 2016

08.22.2016  |  Chức năng bình luận bị tắt ở Điều kiện nhập học Đại học chính quy diện xét tuyển thẳng năm 2016

Điều kiện nhập học Đại học chính quy diện xét tuyển thẳng năm 2016: DOWNLOAD Thí sinh chưa nhận được "Giấy báo nhập học" vẫn chuẩn bị hồ sơ và đến Trường nhập học ... Continue Reading »

Điều kiện nhập học đại học chính quy năm 2016

Điều kiện nhập học đại học chính quy năm 2016

08.22.2016  |  Chức năng bình luận bị tắt ở Điều kiện nhập học đại học chính quy năm 2016

Điều kiện nhập học đại học chính quy năm 2016: DOWNLOAD Thí sinh chưa nhận được "Giấy báo nhập học" vẫn chuẩn bị hồ sơ và đến Trường nhập học theo đúng thời gian ... Continue Reading »

Mẫu đăng ký xét tuyển bổ sung đợt 1 Đại học năm 2016

Mẫu đăng ký xét tuyển bổ sung đợt 1 Đại học năm 2016

08.21.2016  |  Chức năng bình luận bị tắt ở Mẫu đăng ký xét tuyển bổ sung đợt 1 Đại học năm 2016

- Mẫu đăng ký xét tuyển bổ sung đợt 1 Đại học năm 2016: DOWNLOAD Continue Reading »

Thông báo v/v xét tuyển bổ sung đợt 1 Đại học hệ chính quy năm 2016

Thông báo v/v xét tuyển bổ sung đợt 1 Đại học hệ chính quy năm 2016

08.20.2016  |  Chức năng bình luận bị tắt ở Thông báo v/v xét tuyển bổ sung đợt 1 Đại học hệ chính quy năm 2016

Continue Reading »

Thông báo v/v nộp “Giấy chứng nhận kết quả thi trung học phổ thông Quốc gia” vào Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng năm 2016

Thông báo v/v nộp “Giấy chứng nhận kết quả thi trung học phổ thông Quốc gia” vào Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng năm 2016

08.16.2016  |  Chức năng bình luận bị tắt ở Thông báo v/v nộp “Giấy chứng nhận kết quả thi trung học phổ thông Quốc gia” vào Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng năm 2016

  THÔNG BÁO Về việc nộp “Giấy chứng nhận kết quả thi trung học phổ thông Quốc gia” vào Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng năm 2016 - Thí sinh trúng tuyển các ... Continue Reading »

Danh sách trúng tuyển Đại học đợt 1 Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng năm 2016

Danh sách trúng tuyển Đại học đợt 1 Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng năm 2016

08.15.2016  |  Chức năng bình luận bị tắt ở Danh sách trúng tuyển Đại học đợt 1 Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng năm 2016

  STT TÊN NGÀNH MÃ NGÀNH DANH SÁCH 1  Y Đa Khoa D720101 Download 2  Y Tế Công Cộng D720301 Download 3  Kỹ thuật Hình Ảnh Y Học D720330 Download 4  Xét Nghiệm Y Học D720332 Download 5  Dược Học D720401 Download 6  Điều Dưỡng Đa Khoa D720501 Download 7  Phục Hồi Chức Năng D720503 Download 8  Điều Dưỡng Nha Khoa D720504 Download 9  Gây Mê Hồi Sức D720505 Download Continue Reading »

Hội thao Công đoàn Y tế cấp Cơ sở

RSS