Trang chủ Tuyển sinh

Tuyển sinh

Tuyển sinh và thông báo

Thông báo kết quả Xét tuyển đại học liên thông hệ chính quy năm...

Thông báo kết quả Xét tuyển đại học liên thông hệ chính quy năm 2020: Xem danh sách đăng ký xét tuyển. Xem danh...

Danh sách thí sinh hoàn thành chương trình dự bị đại học trúng tuyển...

Xem Danh sách thí sinh hoàn thành chương trình dự bị đại học trúng tuyển đại học chính quy năm 2020

Thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào xét tuyển đại học hệ...

Thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào xét tuyển đại học hệ chính quy năm 20020 (xem chi tiết tại đây)

Thông báo về thông tin hỗ trợ tuyển sinh đại học hệ chính quy...

Xem nội dung Thông báo về thông tin hỗ trợ tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020 tại đây.

Thông báo xét tuyển đại học liên thông năm 2020

Xem Thông báo xét tuyển đại học liên thông năm 2020 tại đây

Thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2020

Xem Thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2020 tại đây

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NĂM 2020

Xem Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2020 tại đây.

Quy định về việc xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học...

Quy định về việc xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2020 (xem chi tiết tại đây)

Danh sách trúng truyển kỳ thi liên thông lên đại học 2019 (đợt 2)

Biên bản điểm trúng tuyển Danh sách trúng tuyển

Điểm thi liên thông đợt 2 năm 2019 và thông báo về việc phúc...

Điểm thi liên thông (xem chi tiết) Thông báo phúc khảo (xem chi tiết)

NỔI BẬT

Translate »