Trang chủ Tuyển sinh

Tuyển sinh

Tuyển sinh và thông báo

Tổ chức liên thông cao đăng lên đại học VHVL đợt 1 năm 2019

Số: 54 /TB-CĐĐHKTYDĐN         THÔNG BÁO Về việc tổ chức ôn thi từ Cao đẳng lên đại học hình thức vừa làm vừa học đợt...

Danh sách thí sinh xác nhận nhập học đại học chính quy sau khi...

Danh sách thí sinh xác nhận nhập học đại học chính quy sau khi điều chỉnh đối tượng ưu tiên. Đợt xét tuyển: đợt...

Danh sách thí sinh xác nhận nhập học đại học chính quy. Đợt xét...

Danh sách thí sinh xác nhận nhập học: Xem

Danh sách thí sinh trúng tuyển đại học chính quy sau khi điều chỉnh...

Danh sách thí sinh trúng tuyển đại học chính quy sau khi điều chỉnh đối tượng ưu tiên: Xem

Thông báo điều kiện nhập học đại học hệ chính quy, đợt tuyển sinh:...

Thông báo điều kiện nhập học đại học hệ chính quy, đợt tuyển sinh: bổ sung đợt 1, năm 2019: Xem

Thông báo nộp “Giấy chứng nhận kết quả thi Trung học phổ thông quốc...

Thông báo nộp “Giấy chứng nhận kết quả thi Trung học phổ thông quốc gia”: Xem

Danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển; Điểm chuẩn trúng tuyển và danh...

Danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển: Xem danh sách Điểm chuẩn trúng tuyển: Xem danh sách Danh sách thí sinh trúng tuyển:Xem danh sách

NỔI BẬT

Translate »