Trang chủ Tuyển sinh

Tuyển sinh

Tuyển sinh và thông báo

Quy định về việc xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học...

Quy định về việc xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2020 (xem chi tiết tại đây)

Danh sách trúng truyển kỳ thi liên thông lên đại học 2019 (đợt 2)

Biên bản điểm trúng tuyển Danh sách trúng tuyển

Điểm thi liên thông đợt 2 năm 2019 và thông báo về việc phúc...

Điểm thi liên thông (xem chi tiết) Thông báo phúc khảo (xem chi tiết)

Danh sách thí sinh đăng ký dự thi tuyển sinh liên thông đợt 2...

Danh sách thí sinh đăng ký dự thi tuyển sinh liên thông đợt 2 năm 2019 (xem chi tiết)

Lịch ôn thi liên thông đợt 2 năm 2019

TKB_XetNghiemYHoc (xem chi tiết) TKB_HinhAnhYHoc (xem chi tiết)

Tổ chức liên thông cao đăng lên đại học VHVL đợt 1 năm 2019

Số: 54 /TB-CĐĐHKTYDĐN         THÔNG BÁO Về việc tổ chức ôn thi từ Cao đẳng lên đại học hình thức vừa làm vừa học đợt...

Danh sách thí sinh xác nhận nhập học đại học chính quy sau khi...

Danh sách thí sinh xác nhận nhập học đại học chính quy sau khi điều chỉnh đối tượng ưu tiên. Đợt xét tuyển: đợt...

NỔI BẬT

Translate »