Quản trị Vật tư

Tin về tổ chức đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế năm 2014

Tin về tổ chức đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế năm 2014

10.11.2014  |  Chức năng bình luận bị tắt ở Tin về tổ chức đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế năm 2014

- Nhằm tăng cường và nâng cao năng lực đào tạo của nhà trường, các gói thầu mua sắm được thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước Bộ Y tế cấp ... Continue Reading »

Tin về đấu thầu mua sắm vật tư hóa chất tiêu hao

Tin về đấu thầu mua sắm vật tư hóa chất tiêu hao

10.10.2014  |  Chức năng bình luận bị tắt ở Tin về đấu thầu mua sắm vật tư hóa chất tiêu hao

Trường Đại học Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng sẽ tổ chức đấu thầu lại, đấu thầu rộng rãi và đăng tin trên trang Thông tin điện tử của Bộ Kế hoạch & Đầu ... Continue Reading »

Thông báo về đấu thầu mua sắm vật tư hóa chất tiêu hao

Thông báo về đấu thầu mua sắm vật tư hóa chất tiêu hao

08.27.2014  |  Chức năng bình luận bị tắt ở Thông báo về đấu thầu mua sắm vật tư hóa chất tiêu hao

Trường Đại học Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng sẽ tổ chức đấu thầu rộng rãi và đăng tin trên trang Thông tin điện tử của Bộ Kế hoạch & Đầu tư về việc ... Continue Reading »

Tin tức vể Dự án Xây dựng mới cơ sở 2

Tin tức vể Dự án Xây dựng mới cơ sở 2

08.26.2014  |  Chức năng bình luận bị tắt ở Tin tức vể Dự án Xây dựng mới cơ sở 2

Dự án Xây dựng mới cơ sở 2-Trường Đại học Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng khởi công ngày 25/6/2014 đến nay công tác xây lắp đã hoàn thành được ½ phần móng. Là ... Continue Reading »

Hội thao Công đoàn Y tế cấp Cơ sở

RSS