Quản lý SV-KTX

Thông báo về việc bố trí HSSV năm 1 ở ký túc xá

Thông báo về việc bố trí HSSV năm 1 ở ký túc xá

09.05.2013  |  No Comments ››

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 9 năm 2013 THÔNG BÁO Về việc bố trí học sinh sinh viên năm 1 vào ở ký túc xá năm học 2013 – 2014 Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh ... Continue Reading »

Hội thao Công đoàn Y tế cấp Cơ sở

RSS