Đảng Bộ

Đảng ủy Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp

Đảng ủy Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp

09.29.2016  |  Chức năng bình luận bị tắt ở Đảng ủy Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp

Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 22/3/2016 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 04-HD/BTGTW ngày 08/4/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Hướng dẫn số 02-HD/TU ngày 25/5/2016 của Thành ủy ... Continue Reading »

Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2015 – 2020

Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2015 – 2020

04.10.2015  |  Chức năng bình luận bị tắt ở Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2015 – 2020

Trong không khí thi đua sôi nổi của toàn Đảng, toàn Dân, toàn Quân lập thành tích chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất Đất ... Continue Reading »

Đêm hội văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng các cấp

Đêm hội văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng các cấp

04.08.2015  |  Chức năng bình luận bị tắt ở Đêm hội văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng các cấp

Nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng lần thứ XVII Nhiệm kỳ 2015 - 2020, tối 07/4/2015, Công ... Continue Reading »

Hoàn thành Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015 – 2017 tiến tới Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XVII nhiệm kỳ 2015 – 2020

Hoàn thành Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015 – 2017 tiến tới Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XVII nhiệm kỳ 2015 – 2020

03.25.2015  |  Chức năng bình luận bị tắt ở Hoàn thành Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015 – 2017 tiến tới Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XVII nhiệm kỳ 2015 – 2020

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; kế ... Continue Reading »

Đại hội Chi bộ Khối Y học trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Kỹ thuật  Y – Dược Đà Nẵng

Đại hội Chi bộ Khối Y học trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng

03.05.2015  |  Chức năng bình luận bị tắt ở Đại hội Chi bộ Khối Y học trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng

     Thực hiện kế hoạch số 199-KH/ĐU ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng về tổ chức đại ... Continue Reading »

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2014

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2014

01.20.2015  |  Chức năng bình luận bị tắt ở Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2014

Thực hiện nhiệm vụ công tác Đảng năm 2014 của Đảng bộ Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng, chiều ngày 16 tháng 01 năm 2015 Đảng ủy Trường Đại ... Continue Reading »

Khai mạc lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2014

Khai mạc lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2014

11.11.2014  |  Chức năng bình luận bị tắt ở Khai mạc lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2014

Thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ nhiệm kỳ 2010 – 2015, đồng thời thực hiện các hoạt động hướng tới chào mừng đại hội Đảng các cấp. Chiều ngày 10/11/2014 Tại Hội Trường ... Continue Reading »

Hội nghị học tập nghị quyết lần thứ 9 BCH TW Đảng khóa XI.

Hội nghị học tập nghị quyết lần thứ 9 BCH TW Đảng khóa XI.

09.18.2014  |  Chức năng bình luận bị tắt ở Hội nghị học tập nghị quyết lần thứ 9 BCH TW Đảng khóa XI.

Thực hiện Kế hoạch số 89-KH/QU ngày 10/7/2014 của Quận ủy Quận Hải Châu về việc Nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ... Continue Reading »

Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết lần thứ 9  Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa XI)

Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết lần thứ 9 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa XI)

09.05.2014  |  Chức năng bình luận bị tắt ở Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết lần thứ 9 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa XI)

KẾ HOẠCH Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết lần thứ 9 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa XI) Thực hiện Kế hoạch số 89-KH/QU ngày 10/7/2014 của Quận ủy Quận ... Continue Reading »

Hội nghị học tập nghị quyết lần thứ 8 BCH TW Đảng khóa XI.

Hội nghị học tập nghị quyết lần thứ 8 BCH TW Đảng khóa XI.

06.23.2014  |  Chức năng bình luận bị tắt ở Hội nghị học tập nghị quyết lần thứ 8 BCH TW Đảng khóa XI.

Thực hiện Kế hoạch số 73-KH/QU ngày 20/12/2013 của Quận ủy Hải Châu về “Nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Nghị quyết lần thứ 8 Ban Chấp hành ... Continue Reading »

Hội thao Công đoàn Y tế cấp Cơ sở

RSS