Trang chủ Tổ chức cán bộ

Tổ chức cán bộ

Kết quả xét tuyển viên chức năm 2019.

Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2019

Thông báo triệu tập xét tuyển, danh sách ứng viên đủ và không...

Thông báo triệu tập xét tuyển, Danh sách ứng viên đủ  điều kiện xét tuyển. Danh sách ứng viên không đủ điều kiện xét tuyển. Hướng dẫn...

NỔI BẬT

Translate »