TinChuyenmon

Tập huấn phương pháp để xây dựng bài giảng E-Learning năm 2018

Nhằm cung cấp cho giảng viên trong nhà trường những phương pháp để xây dựng bài giảng E-Learning, nhà trường đã tổ chức đợt...

Tập huấn “Tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học theo...

Nhằm cung cấp cho CB-VC và NLĐ trong Trường tổng quan về đảm bảo và kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại...

Tập huấn Phương Pháp Xây Dựng Chuẩn Đầu Ra – Chương Trình Đào Tạo...

Trong khuôn khổ Dự án đổi mới giáo dục đào tạo phục vụ cải cách hệ thống y tế (HPET), từ ngày 8/8 đến...

Hội thảo Khoa học câp nhật kiến thức sử dụng thuốc tê Levobupivacain trên...

Trong không khí cả nước sôi nổi đón chào năm mới Mậu Tuất, tiếp tục phát huy và đẩy mạnh công tác nghiên cứu...

Seminar Khoa học với chủ đề “Giảng viên khoa Khoa học Cơ bản tích...

Chiều ngày 24 tháng 5 năm 2017, tại Phòng Hội thảo I, tầng 5 khu B của Trường Đại học Kỹ thuật Y -...

NỔI BẬT

Translate »