Seminar “ ứng dụng phương pháp Phóng xạ trong Y – Dược ”

Thực hiện kế hoạch năm học 2018-2019, vào lúc 14 giờ 00, ngày 10 tháng 6 năm 2019, tại giảng đường 304, Khu B,...

Seminar các hợp chất hữu cơ và vô cơ quen thuộc có ứng dụng...

Vào lúc 7 giờ 45, ngày 01 tháng 6 năm 2019, tại giảng đường 402 Khu B, Trường Đại học Kỹ thuật Y -...

Seminar “Vận dung kiến thức lịch sử thế giới vào việc giảng dạy môn...

Vào lúc 8 giờ 00, ngày 30 tháng 5 năm 2019, tại giảng đường 402, Khu B, Trường Đại học Kỹ thuật Y -...

Seminar “Những nội dung sửa đổi và những quy định mới mang tính nhân...

Vào lúc 8 giờ 00, ngày 22 tháng 5 năm 2019, tại giảng đường 301, Khu B, Trường Đại học Kỹ thuật Y -...

Seminar “Phong cách làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh giá trị lý...

Vào lúc 8 giờ 00, ngày 22 tháng 5 năm 2019, tại giảng đường 301 Khu B, Trường Đại học Kỹ thuật Y -...

Tập huấn phương pháp để xây dựng bài giảng E-Learning năm 2018

Nhằm cung cấp cho giảng viên trong nhà trường những phương pháp để xây dựng bài giảng E-Learning, nhà trường đã tổ chức đợt...

Ứng dụng Moodle trong dạy học Elearning – khoa Khoa học cơ bản

Trong hai ngày 05 và 06 tháng 6 năm 2017, tại phòng hội thảo tầng 5, Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược...

NỔI BẬT

Translate »