Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

01/09/2017 admin 0

Chiều ngày 25 tháng 8 năm 2017, Đảng ủy Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho toàn thể đảng viên của Đảng bộ và cán bộ chủ chốt của các đơn trực thuộc nhà trường.