Thông báo

Các Thông tư, chỉ thị, quy định về việc phòng chống tham nhũng

Các Thông tư, chỉ thị, quy định liên quan đến phòng chống tham nhũng

Các nội dung công khai năm học 2019-2020

Thực hiện quy định tại Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành...

Danh sách thí sinh đăng ký dự thi tuyển sinh liên thông đợt 2...

Danh sách thí sinh đăng ký dự thi tuyển sinh liên thông đợt 2 năm 2019 (xem chi tiết)

Lịch ôn thi liên thông đợt 2 năm 2019

TKB_XetNghiemYHoc (xem chi tiết) TKB_HinhAnhYHoc (xem chi tiết)

Tổ chức liên thông cao đăng lên đại học VHVL đợt 1 năm 2019

Số: 54 /TB-CĐĐHKTYDĐN         THÔNG BÁO Về việc tổ chức ôn thi từ Cao đẳng lên đại học hình thức vừa làm vừa học đợt...

Tuyển dụng viên chức năm 2019

Thông báo tuyển dụng viên chức (xem chi tiết) Thông báo tuyển dụng viên chức (xem chi tiết) link dự phòng

NỔI BẬT

Translate »