Thông báo

Công văn về việc triển khai Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ...

  Công văn về việc triển khai Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ: File đính kèm

Thông báo về việc kéo dài kỳ nghỉ của sinh viên

Thông báo về việc kéo dài kỳ nghỉ của sinh viên: File đính kèm

Khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp...

Để chủ động phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona (2019-nCoV), Bộ Y tế khuyến cáo người dân và cộng đồng thực...

Kết quả xét tuyển viên chức năm 2019.

Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2019

Danh sách trúng truyển kỳ thi liên thông lên đại học 2019 (đợt 2)

Biên bản điểm trúng tuyển Danh sách trúng tuyển

Thông báo triệu tập xét tuyển, danh sách ứng viên đủ và không...

Thông báo triệu tập xét tuyển, Danh sách ứng viên đủ  điều kiện xét tuyển. Danh sách ứng viên không đủ điều kiện xét tuyển. Hướng dẫn...

Điểm thi liên thông đợt 2 năm 2019 và thông báo về việc phúc...

Điểm thi liên thông (xem chi tiết) Thông báo phúc khảo (xem chi tiết)

Các Thông tư, chỉ thị, quy định về việc phòng chống tham nhũng

Các Thông tư, chỉ thị, quy định liên quan đến phòng chống tham nhũng

Các nội dung công khai năm học 2019-2020

Thực hiện quy định tại Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành...

NỔI BẬT

Translate »