Thông Báo

Lịch ôn thi liên thông đợt 2 năm 2019

TKB_XetNghiemYHoc (xem chi tiết) TKB_HinhAnhYHoc (xem chi tiết)

Tổ chức liên thông cao đăng lên đại học VHVL đợt 1 năm 2019

Số: 54 /TB-CĐĐHKTYDĐN         THÔNG BÁO Về việc tổ chức ôn thi từ Cao đẳng lên đại học hình thức vừa làm vừa học đợt...

Tuyển dụng viên chức năm 2019

Thông báo tuyển dụng viên chức (xem chi tiết) Thông báo tuyển dụng viên chức (xem chi tiết) link dự phòng

Nghị định, chỉ thị về việc bảo vệ môi trường, quản lý chất thải,...

Nghị định, chỉ thị về việc bảo vệ môi trường, quản lý chất thải, phế liệu và các chất thải nhựa (tải về)

Danh sách thí sinh xác nhận nhập học đại học hệ chính quy đợt...

Cập nhật danh sách xác nhận nhập học đợt 1, năm 2019 (tải về)  

NỔI BẬT

Translate »