Thông báo

Thông báo Kế hoạch tổ chức đấu giá tài sản

Xem Thông báo Kế hoạch tổ chức đấu giá tài sản Xem Biên bản xác nhận V/v niêm yết tài sản đấu giá

Thông báo tuyển dụng của Bệnh viện Gia Đình

Xem chi tiết Thông báo tuyển dụng của Bệnh viện Gia Đình

GS.TS Nguyễn Thanh Long, Bộ Trưởng Bộ Y tế gửi Thư chúc mừng nhân...

Nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 2020, GS.TS Nguyễn Thanh Long, Bộ Trưởng Bộ Y tế có Thư chúc mừng...

Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá cho thuê...

Xem Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá cho thuê quyền sử dụng và khai thác mặt bằng Trường...

Thông báo bản niêm yết đấu giá tài sản

Xem Thông báo bản niêm yết đấu giá tài sản

Thông báo của Cục Công nghệ thông tin – Bộ Y tế về việc...

Xem nội dung Thông báo của Cục Công nghệ thông tin - Bộ Y tế về việc gia hạn nhận hồ sơ dự thi...

Thông báo về việc cho sinh viên nghỉ học để khắc phục hậu quả...

Căn cứ Công văn số 2940/SGDĐT-VP ngày 28/10/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Tp Đà Nẵng về việc khắc phục hậu quả...

Thông báo cho sinh viên các lớp nghỉ học và thi ngày 24/10/2020

Thông báo cho sinh viên các lớp nghỉ học và thi ngày 24/10/2020 Căn cứ Thông báo lịch cắt điện của Tổng công ty Điện...

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020

Xem Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 Tải mẫu đăng ký dự tuyển

Thông báo bảng niêm yết đấu giá tài sản

Xem Thông báo bảng niêm yết đấu giá tài sản

NỔI BẬT

Translate »