Thông báo

Công văn của UBND Thành phố Đà Nẵng về việc chuyển trạng thái áp...

Công văn của UBND Thành phố Đà Nẵng về việc chuyển trạng thái áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19...

Công văn của UBND Thành phố Đà Nẵng về việc chuyển trạng thái áp...

Công văn của UBND Thành phố Đà Nẵng về việc chuyển trạng thái áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19...

Thư mời cung cấp dịch vụ thẩm định giá

Thư mời cung cấp dịch vụ thẩm định giá (xem nội dung tại đây) Quyết định của Bộ Y tế về việc phê duyệt đề...

Thông báo của Bộ Y tế về Khởi động Cuộc thi “Y tế thông...

Xem nội dung công văn về Khởi động Cuộc thi “Y tế thông minh lần thứ II – năm 2020” tại đây Xem chi tiết...

Thông báo số 434/TB-DHKTYDĐN ngày 11/8/2020 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh...

Thông báo số 434/TB-DHKTYDĐN ngày 11/8/2020 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Nhà trường (xem chi tiết tại đây)

Thông báo số 416/TB-DHKTYDĐN ngày 28/7/2020 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh...

Thông báo số 416/TB-DHKTYDĐN ngày 28/7/2020 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Nhà trường (xem chi tiết tại đây)

Thông báo của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Nhà trường

Thông báo của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Nhà trường xem thông báo tại đây

Thông báo về việc đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 cho sinh...

Thông báo về việc đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 cho sinh viên xem nội dung thông báo

Thông báo về việc phổ biến “Quy trình mua sách, tài liệu giảng dạy,...

Thông báo về việc phổ biến "Quy trình mua sách, tài liệu giảng dạy, tham khảo tại Trường Đại học Kỹ thuật Y -...

Các nội dung công khai năm học 2019-2020

Thực hiện quy định tại Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành...

NỔI BẬT

Translate »