Thông Báo

Điều kiện nhập học của thí sinh trúng tuyển Đại học liên thông từ Cao đẳng, Trung cấp năm 2016

Điều kiện nhập học của thí sinh trúng tuyển Đại học liên thông từ Cao đẳng, Trung cấp năm 2016

06.15.2016  |  Chức năng bình luận bị tắt ở Điều kiện nhập học của thí sinh trúng tuyển Đại học liên thông từ Cao đẳng, Trung cấp năm 2016

  - Điều kiện nhập học của thí sinh trúng tuyển Đại học liên thông từ Cao đẳng năm 2016: download - Điều kiện nhập học của thí sinh trúng tuyển Đại học liên thông ... Continue Reading »

Thông báo v/v phúc khảo bài thi tuyển sinh liên thông từ Trung cấp, Cao đẳng lên Đại học hình thức VHVL năm 2016

Thông báo v/v phúc khảo bài thi tuyển sinh liên thông từ Trung cấp, Cao đẳng lên Đại học hình thức VHVL năm 2016

06.07.2016  |  Chức năng bình luận bị tắt ở Thông báo v/v phúc khảo bài thi tuyển sinh liên thông từ Trung cấp, Cao đẳng lên Đại học hình thức VHVL năm 2016

Continue Reading »

Kết quả kỳ thi tuyển sinh liên thông năm 2016

Kết quả kỳ thi tuyển sinh liên thông năm 2016

06.02.2016  |  Chức năng bình luận bị tắt ở Kết quả kỳ thi tuyển sinh liên thông năm 2016

- Điểm thi liên thông từ Cao đẳng lên Đại học download - Điểm thi liên thông từ Trung cấp lên Đại học download - Danh sách trúng tuyển kỳ thi liên thông từ Cao ... Continue Reading »

Thông tin tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2016

Thông tin tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2016

05.12.2016  |  Chức năng bình luận bị tắt ở Thông tin tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2016

Continue Reading »

Thông báo v/v tuyển sinh lớp Thạc sĩ Công nghệ Y sinh học khóa 4 (2016-2018)

Thông báo v/v tuyển sinh lớp Thạc sĩ Công nghệ Y sinh học khóa 4 (2016-2018)

03.16.2016  |  Chức năng bình luận bị tắt ở Thông báo v/v tuyển sinh lớp Thạc sĩ Công nghệ Y sinh học khóa 4 (2016-2018)

Continue Reading »

Thông báo v/v tổ chức ôn thi từ TC, CĐ lên Đại học hệ VHVL năm 2016

Thông báo v/v tổ chức ôn thi từ TC, CĐ lên Đại học hệ VHVL năm 2016

03.04.2016  |  Chức năng bình luận bị tắt ở Thông báo v/v tổ chức ôn thi từ TC, CĐ lên Đại học hệ VHVL năm 2016

Continue Reading »

Thông báo tuyển sinh đi học Đại học và Thạc sĩ ở nước ngoài theo đề án 599 năm 2016

Thông báo tuyển sinh đi học Đại học và Thạc sĩ ở nước ngoài theo đề án 599 năm 2016

02.25.2016  |  Chức năng bình luận bị tắt ở Thông báo tuyển sinh đi học Đại học và Thạc sĩ ở nước ngoài theo đề án 599 năm 2016

  - Thông báo tuyển sinh đi học Đại học và Thạc sĩ ở nước ngoài theo đề án 599 năm 2016: download Continue Reading »

Thông báo đào tạo Tiến sĩ ở nước ngoài theo đề án 911 năm 2016

Thông báo đào tạo Tiến sĩ ở nước ngoài theo đề án 911 năm 2016

02.25.2016  |  Chức năng bình luận bị tắt ở Thông báo đào tạo Tiến sĩ ở nước ngoài theo đề án 911 năm 2016

  - Thông báo đào tạo Tiến sĩ ở nước ngoài theo đề án 911 năm 2016: download Continue Reading »

Thông báo tuyển sinh Nghiên cứu sinh lần 1 năm 2016 tại Đại học Huế

Thông báo tuyển sinh Nghiên cứu sinh lần 1 năm 2016 tại Đại học Huế

02.24.2016  |  Chức năng bình luận bị tắt ở Thông báo tuyển sinh Nghiên cứu sinh lần 1 năm 2016 tại Đại học Huế

- Thông báo tuyển sinh Nghiên cứu sinh lần 1 năm 2016 tại Đại học Huế: download Continue Reading »

Thông báo v/v mở lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm cho Đại học, Cao đẳng tại Đại học Đà Nẵng

Thông báo v/v mở lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm cho Đại học, Cao đẳng tại Đại học Đà Nẵng

02.24.2016  |  Chức năng bình luận bị tắt ở Thông báo v/v mở lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm cho Đại học, Cao đẳng tại Đại học Đà Nẵng

- Thông báo v/v mở lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm cho Đại học, Cao đẳng tại Đại học Đà Nẵng: download Continue Reading »

Hội thao Công đoàn Y tế cấp Cơ sở

RSS