Thông Báo

Thông báo v/v tuyển sinh lớp Thạc sĩ Công nghệ Y sinh học khóa 4 (2016-2018)

Thông báo v/v tuyển sinh lớp Thạc sĩ Công nghệ Y sinh học khóa 4 (2016-2018)

03.16.2016  |  Chức năng bình luận bị tắt ở Thông báo v/v tuyển sinh lớp Thạc sĩ Công nghệ Y sinh học khóa 4 (2016-2018)

Continue Reading »

Thông báo v/v tổ chức ôn thi từ TC, CĐ lên Đại học hệ VHVL năm 2016

Thông báo v/v tổ chức ôn thi từ TC, CĐ lên Đại học hệ VHVL năm 2016

03.04.2016  |  Chức năng bình luận bị tắt ở Thông báo v/v tổ chức ôn thi từ TC, CĐ lên Đại học hệ VHVL năm 2016

Continue Reading »

Thông báo tuyển sinh đi học Đại học và Thạc sĩ ở nước ngoài theo đề án 599 năm 2016

Thông báo tuyển sinh đi học Đại học và Thạc sĩ ở nước ngoài theo đề án 599 năm 2016

02.25.2016  |  Chức năng bình luận bị tắt ở Thông báo tuyển sinh đi học Đại học và Thạc sĩ ở nước ngoài theo đề án 599 năm 2016

  - Thông báo tuyển sinh đi học Đại học và Thạc sĩ ở nước ngoài theo đề án 599 năm 2016: download Continue Reading »

Thông báo đào tạo Tiến sĩ ở nước ngoài theo đề án 911 năm 2016

Thông báo đào tạo Tiến sĩ ở nước ngoài theo đề án 911 năm 2016

02.25.2016  |  Chức năng bình luận bị tắt ở Thông báo đào tạo Tiến sĩ ở nước ngoài theo đề án 911 năm 2016

  - Thông báo đào tạo Tiến sĩ ở nước ngoài theo đề án 911 năm 2016: download Continue Reading »

Thông báo tuyển sinh Nghiên cứu sinh lần 1 năm 2016 tại Đại học Huế

Thông báo tuyển sinh Nghiên cứu sinh lần 1 năm 2016 tại Đại học Huế

02.24.2016  |  Chức năng bình luận bị tắt ở Thông báo tuyển sinh Nghiên cứu sinh lần 1 năm 2016 tại Đại học Huế

- Thông báo tuyển sinh Nghiên cứu sinh lần 1 năm 2016 tại Đại học Huế: download Continue Reading »

Thông báo v/v mở lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm cho Đại học, Cao đẳng tại Đại học Đà Nẵng

Thông báo v/v mở lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm cho Đại học, Cao đẳng tại Đại học Đà Nẵng

02.24.2016  |  Chức năng bình luận bị tắt ở Thông báo v/v mở lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm cho Đại học, Cao đẳng tại Đại học Đà Nẵng

- Thông báo v/v mở lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm cho Đại học, Cao đẳng tại Đại học Đà Nẵng: download Continue Reading »

Thông báo v/v tuyển sinh Chuyên khoa cấp I, Chuyên khoa cấp II năm 2016 của Trường Đại học Y Dược Huế

Thông báo v/v tuyển sinh Chuyên khoa cấp I, Chuyên khoa cấp II năm 2016 của Trường Đại học Y Dược Huế

02.24.2016  |  Chức năng bình luận bị tắt ở Thông báo v/v tuyển sinh Chuyên khoa cấp I, Chuyên khoa cấp II năm 2016 của Trường Đại học Y Dược Huế

- Thông báo v/v tuyển sinh Chuyên khoa cấp I, Chuyên khoa cấp II năm 2016 của Trường Đại học Y Dược Huế: download Continue Reading »

Thông báo v/v chiêu sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ, Thạc sĩ tại Học viện Hành chính quốc gia

Thông báo v/v chiêu sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ, Thạc sĩ tại Học viện Hành chính quốc gia

02.24.2016  |  Chức năng bình luận bị tắt ở Thông báo v/v chiêu sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ, Thạc sĩ tại Học viện Hành chính quốc gia

Thông báo v/v chiêu sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ, Thạc sĩ tại Học viện Hành chính quốc gia: download Continue Reading »

Thông báo gia hạn nhận hồ sơ xét tuyển Dược sỹ trung cấp VLVH đợt 3 năm 2015

Thông báo gia hạn nhận hồ sơ xét tuyển Dược sỹ trung cấp VLVH đợt 3 năm 2015

12.01.2015  |  Chức năng bình luận bị tắt ở Thông báo gia hạn nhận hồ sơ xét tuyển Dược sỹ trung cấp VLVH đợt 3 năm 2015

Continue Reading »

Danh sách trúng tuyển kỳ thi liên thông đại học  và quyết định nhập học

Danh sách trúng tuyển kỳ thi liên thông đại học và quyết định nhập học

11.26.2015  |  Chức năng bình luận bị tắt ở Danh sách trúng tuyển kỳ thi liên thông đại học và quyết định nhập học

Danh sách trúng tuyển liên thông cao đẳng lên đại học ngành Điều dưỡng Tải về Danh sách trúng tuyển liên thông cao đẳng lên đại học ngành Xét nghiệm Tải về Danh sách trúng tuyển liên thông trung cấp lên đại ... Continue Reading »

Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng tổ chức Lễ khai giảng năm học 2016 - 2017

RSS