Thông báo

Thông báo về việc xét tuyển viên chức năm 2020

Thông báo về việc xét tuyển viên chức năm 2020: Danh sách thí sinh tham gia dự tuyển vòng 2 - kỳ xét tuyển viên...

Thông báo Lịch kiểm tra sát hạch xét tuyển viên chức năm 2020

Thông báo Lịch kiểm tra sát hạch xét tuyển viên chức năm 2020 xem tại đây

Thông báo các Quyết định về Hỗ trợ chi phí học tập, khen thưởng,...

Thông báo các Quyết định về Hỗ trợ chi phí học tập, khen thưởng, miễn giảm học phí, học bổng đối với với sinh...

Thông báo của Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2020 Trường Đại học...

Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2020 Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng Thông báo: Danh sách Hồ sơ...

Thông báo Biên bản niêm yết đấu giá tài sản tại trường Đại học...

Xem Biên bản niêm yết đấu giá tài sản tại trường Đại học Kỹ thuật Y- Dược Đà Nẵng Xem Biên bản xác nhận niêm...

Công văn của Trung tâm Lao động ngoài nước về việc Thông báo tuyển...

Xem nội dung Công văn của Trung tâm Lao động ngoài nước về việc Thông báo tuyển chọn ứng viên đi học tập và...

Thông báo về việc thời gian mở và đóng cổng dành cho sinh viên...

Xem nội dung chi tiết của Thông báo về việc thời gian mở và đóng cổng dành cho sinh viên đi thực tập tại...

Thông báo về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch...

Xem nội dung Thông báo về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá cho thuê...

Xem Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá cho thuê quyền sử dụng và khai thác mặt bằng trường...

Thông báo về việc dự Lễ khai giảng năm học 2020-2021.

Xem nội dung Thông báo về việc dự Lễ khai giảng năm học 2020-2021.

NỔI BẬT

Translate »