Thông báo

Thông báo về việc cho sinh viên tiếp tục nghỉ học đến hết ngày...

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng Thông báo cho sinh viên...

Thông báo điều chỉnh kế hoạch năm học và tăng cường phòng, chống dịch...

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng điều chỉnh kế hoạch năm...

Kế hoạch phát động Phòng trào thi đua “Xây dựng cơ sở y tế...

Nội dung kế hoạch của Bộ Y tế về Kế hoạch phát động Phòng trào thi đua "Xây dựng cơ sở y tế xanh -...

Thông báo điều chỉnh kế hoạch năm học và tăng cường phòng, chống dịch...

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng điều chỉnh kế hoạch năm...

Bản niêm yết đấu giá tài sản

Bản niêm yết đấu giá tài sản

Thông báo đăng ký tham gia cuộc thi Tin học văn phòng Thế giới...

Thông báo đăng ký tham gia cuộc thi Tin học văn phòng Thế giới năm 2020 Thể lệ Cuộc thi Vô địch Tin học văn...

Thông báo của Nhà trường về việc tiếp tục cho sinh viên nghỉ học.

Thông báo của Nhà trường về việc tiếp tục cho sinh viên nghỉ học.

Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá thanh lý...

Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá thanh lý...

Hướng dẫn phòng ngừa lây nhiễm bệnh viên phổi cấp do nCoV

Hướng dẫn phòng ngừa lây nhiễm bệnh viên phổi cấp do nCoV (xem chi tiết)

NỔI BẬT

Translate »