Thông báo

Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng thông báo điểm chuẩn...

STT Mã ngành Tên ngành Chỉ tiêu công bố Điểm trúng tuyển ngành Tổng số TS trúng tuyển Tiêu chí phụ 1 52720101 Y đa khoa 100   27.25 150 SI >= 8.75;TTNV <= 3 2 52720301 Y tế công...

Biên bản thẩm định và xác nhận điều kiện đảm bảo chất lượng của...

Biên bản thẩm định và xác nhận điều kiện đảm bảo chất lượng của cơ sở giáo dục đại học năm 2017

Điểm thi và danh sách trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh liên thông lên...

Biên bản trúng tuyển Danh sách trung tuyển cao đẳng lên đại học Danh sách trung tuyển trung cấp lên đại học SO DIEM THI (CD LEN...

Thông báo về việc bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế...

Trường Đại học Y Dược – ĐHH tổ chức buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho nghiên cứu sinh:...

NỔI BẬT

Translate »