Trang chủ Thông báo

Thông báo

Danh sách đủ điều kiện xét tuyển viên chức

Danh sách (xem chi tiết) Giấy triệu tập (xem chi tiết)

Lịch ôn thi liên thông 2019

Lịch ôn thi liên thông Cập nhất mới(tải về) 2019

Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá thanh lý

Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá thanh lý xe ô tô và các thiết bị y tế khác (xem chi...

Quy chế tuyển dụng viên chức

Quy chế tuyển dụng viên chức (xem chi tiết)

Điểm thi và danh sách trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh liên thông lên...

Biên bản trúng tuyển Danh sách trung tuyển cao đẳng lên đại học Danh sách trung tuyển trung cấp lên đại học SO DIEM THI (CD LEN...

Điểm thi liên thông đợt 2 năm 2019 và thông báo về việc phúc...

Điểm thi liên thông (xem chi tiết) Thông báo phúc khảo (xem chi tiết)

Thông báo về việc phổ biến các văn bản Luật sửa đổi, bổ sung...

Thông báo về việc phổ biến các văn bản Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học. Luật...

Thông báo tuyển sinh liên thông trình độ Đại học 2019 (dành cho thí...

Thông báo tuyển sinh liên thông 2019 dành cho thí sinh tốt nghiệp cao đẳng(xem chi tiết)

NỔI BẬT

Translate »