Trang chủ Thông báo

Thông báo

Thông báo số 434/TB-DHKTYDĐN ngày 11/8/2020 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh...

Thông báo số 434/TB-DHKTYDĐN ngày 11/8/2020 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Nhà trường (xem chi tiết tại đây)

Thông báo số 416/TB-DHKTYDĐN ngày 28/7/2020 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh...

Thông báo số 416/TB-DHKTYDĐN ngày 28/7/2020 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Nhà trường (xem chi tiết tại đây)

Thông báo của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Nhà trường

Thông báo của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Nhà trường xem thông báo tại đây

Thông báo về việc đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 cho sinh...

Thông báo về việc đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 cho sinh viên xem nội dung thông báo

Các nội dung công khai năm học 2019-2020

Thực hiện quy định tại Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành...

Thông báo về việc mời các đơn vị tham gia tuyển dụng sinh viên...

Xem Thông báo về việc mời các đơn vị tham gia tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy năm 2020 tại...

Công văn về Đào tạo bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp...

xem nội dung Công văn về Đào tạo bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế năm...

Thông báo về việc phổ biến các văn bản Luật sửa đổi, bổ sung...

Thông báo về việc phổ biến các văn bản Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học. Luật...

Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Phong trào thi đua bảo...

Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong ngành giáo...

Thông báo đăng ký tham gia cuộc thi Tin học văn phòng Thế giới...

Thông báo đăng ký tham gia cuộc thi Tin học văn phòng Thế giới năm 2020 Thể lệ Cuộc thi Vô địch Tin học văn...

NỔI BẬT

Translate »