Thông Báo

Biên bản thẩm định và xác nhận điều kiện đảm bảo chất lượng của cơ sở giáo dục đại học năm 2017

Biên bản thẩm định và xác nhận điều kiện đảm bảo chất lượng của cơ sở giáo dục đại học năm 2017

06.21.2017  |  Chức năng bình luận bị tắt ở Biên bản thẩm định và xác nhận điều kiện đảm bảo chất lượng của cơ sở giáo dục đại học năm 2017

Biên bản thẩm định và xác nhận điều kiện đảm bảo chất lượng của cơ sở giáo dục đại học năm 2017 Continue Reading »

Thông báo tuyển dụng Giảng viên

Thông báo tuyển dụng Giảng viên

06.20.2017  |  Chức năng bình luận bị tắt ở Thông báo tuyển dụng Giảng viên

Continue Reading »

Điểm thi và danh sách trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh liên thông lên đại học hệ VHVL năm 2017

Điểm thi và danh sách trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh liên thông lên đại học hệ VHVL năm 2017

06.09.2017  |  Chức năng bình luận bị tắt ở Điểm thi và danh sách trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh liên thông lên đại học hệ VHVL năm 2017

Biên bản trúng tuyển Danh sách trung tuyển cao đẳng lên đại học Danh sách trung tuyển trung cấp lên đại học SO DIEM THI (CD LEN DH) SO DIEM THI (TC LEN DH) Continue Reading »

Đào tạo tiếng Nhật và tuyển chọn sinh viên sang Nhật học tập, làm việc

Đào tạo tiếng Nhật và tuyển chọn sinh viên sang Nhật học tập, làm việc

06.08.2017  |  Chức năng bình luận bị tắt ở Đào tạo tiếng Nhật và tuyển chọn sinh viên sang Nhật học tập, làm việc

Continue Reading »

Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) Cục CNTT-Bộ Y Tế

Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) Cục CNTT-Bộ Y Tế

06.07.2017  |  Chức năng bình luận bị tắt ở Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) Cục CNTT-Bộ Y Tế

Continue Reading »

Thông báo về việc bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Hoàng Hữu Khôi

Thông báo về việc bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Hoàng Hữu Khôi

06.05.2017  |  Chức năng bình luận bị tắt ở Thông báo về việc bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Hoàng Hữu Khôi

Trường Đại học Y Dược – ĐHH tổ chức buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho nghiên cứu sinh: Hoàng Hữu Khôi Chuyên ngành: Y tế công cộng Mã số: ... Continue Reading »

Lịch thi tuyển sinh liên thông lên đại học hệ VHVL năm 2017

Lịch thi tuyển sinh liên thông lên đại học hệ VHVL năm 2017

05.12.2017  |  Chức năng bình luận bị tắt ở Lịch thi tuyển sinh liên thông lên đại học hệ VHVL năm 2017

Continue Reading »

Bộ tiêu chí đánh giá thực hiện chương trình “Thành phố 4 an” tại TP Đà Nẵng

Bộ tiêu chí đánh giá thực hiện chương trình “Thành phố 4 an” tại TP Đà Nẵng

05.09.2017  |  Chức năng bình luận bị tắt ở Bộ tiêu chí đánh giá thực hiện chương trình “Thành phố 4 an” tại TP Đà Nẵng

Bộ tiêu chí thành phố 4 an (tải về) Continue Reading »

Tổ chức ôn thi Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng liên thông lên Đại học hệ VHVL đợt 1 năm 2017

Tổ chức ôn thi Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng liên thông lên Đại học hệ VHVL đợt 1 năm 2017

04.15.2017  |  Chức năng bình luận bị tắt ở Tổ chức ôn thi Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng liên thông lên Đại học hệ VHVL đợt 1 năm 2017

Thời khóa biểu ôn thi (Tải về) Thời khóa biểu ôn thi ngành xét nghiệm (tải về) Thời khóa biểu ôn thi điều dưỡng Nha Continue Reading »

Tuyển sinh đào tạo các lớp ngắn hạn 2017

Tuyển sinh đào tạo các lớp ngắn hạn 2017

04.03.2017  |  Chức năng bình luận bị tắt ở Tuyển sinh đào tạo các lớp ngắn hạn 2017

Continue Reading »

Hội thao Công đoàn Y tế cấp Cơ sở

RSS