Thông Báo

Lịch thi tuyển sinh liên thông lên đại học hệ VHVL năm 2017

Lịch thi tuyển sinh liên thông lên đại học hệ VHVL năm 2017

05.12.2017  |  Chức năng bình luận bị tắt ở Lịch thi tuyển sinh liên thông lên đại học hệ VHVL năm 2017

Continue Reading »

Bộ tiêu chí đánh giá thực hiện chương trình “Thành phố 4 an” tại TP Đà Nẵng

Bộ tiêu chí đánh giá thực hiện chương trình “Thành phố 4 an” tại TP Đà Nẵng

05.09.2017  |  Chức năng bình luận bị tắt ở Bộ tiêu chí đánh giá thực hiện chương trình “Thành phố 4 an” tại TP Đà Nẵng

Bộ tiêu chí thành phố 4 an (tải về) Continue Reading »

Tổ chức ôn thi Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng liên thông lên Đại học hệ VHVL đợt 1 năm 2017

Tổ chức ôn thi Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng liên thông lên Đại học hệ VHVL đợt 1 năm 2017

04.15.2017  |  Chức năng bình luận bị tắt ở Tổ chức ôn thi Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng liên thông lên Đại học hệ VHVL đợt 1 năm 2017

Thời khóa biểu ôn thi (Tải về) Thời khóa biểu ôn thi ngành xét nghiệm (tải về) Thời khóa biểu ôn thi điều dưỡng Nha Continue Reading »

Tuyển sinh đào tạo các lớp ngắn hạn 2017

Tuyển sinh đào tạo các lớp ngắn hạn 2017

04.03.2017  |  Chức năng bình luận bị tắt ở Tuyển sinh đào tạo các lớp ngắn hạn 2017

Continue Reading »

Đề án tuyển sinh 2017

Đề án tuyển sinh 2017

03.16.2017  |  Chức năng bình luận bị tắt ở Đề án tuyển sinh 2017

de an tuyen sinh 2017 Continue Reading »

Tuyển sinh Đại học hệ Chính quy năm 2017

Tuyển sinh Đại học hệ Chính quy năm 2017

03.10.2017  |  Chức năng bình luận bị tắt ở Tuyển sinh Đại học hệ Chính quy năm 2017

Continue Reading »

Tuyển sinh Liên thông hình thức VHVL trình độ Đại học năm 2017

Tuyển sinh Liên thông hình thức VHVL trình độ Đại học năm 2017

02.21.2017  |  Chức năng bình luận bị tắt ở Tuyển sinh Liên thông hình thức VHVL trình độ Đại học năm 2017

Continue Reading »

Thông báo lịch nghỉ tết nguyên đán 2017

Thông báo lịch nghỉ tết nguyên đán 2017

01.17.2017  |  Chức năng bình luận bị tắt ở Thông báo lịch nghỉ tết nguyên đán 2017

Continue Reading »

Thông báo v/v tổ chức ôn thi Trung cấp, Cao đẳng lên Đại học hình thức VHVL đợt 2 năm 2016

Thông báo v/v tổ chức ôn thi Trung cấp, Cao đẳng lên Đại học hình thức VHVL đợt 2 năm 2016

10.07.2016  |  Chức năng bình luận bị tắt ở Thông báo v/v tổ chức ôn thi Trung cấp, Cao đẳng lên Đại học hình thức VHVL đợt 2 năm 2016

  Continue Reading »

Thông báo v/v cho HSSV nghỉ học tránh bão số 4

Thông báo v/v cho HSSV nghỉ học tránh bão số 4

09.12.2016  |  Chức năng bình luận bị tắt ở Thông báo v/v cho HSSV nghỉ học tránh bão số 4

Continue Reading »

Hội thao Công đoàn Y tế cấp Cơ sở

RSS