Trang chủ Thông báo

Thông báo

Thông báo về việc phổ biến các văn bản Luật sửa đổi, bổ sung...

Thông báo về việc phổ biến các văn bản Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học. Luật...

Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Phong trào thi đua bảo...

Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong ngành giáo...

Thông báo đăng ký tham gia cuộc thi Tin học văn phòng Thế giới...

Thông báo đăng ký tham gia cuộc thi Tin học văn phòng Thế giới năm 2020 Thể lệ Cuộc thi Vô địch Tin học văn...

Công văn về điều chỉnh Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh...

Công văn về điều chỉnh Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020 của Hội đồng Giáo sư Nhà...

Thông báo về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ...

Thông báo về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ (Xem tại đây)

Thông báo về việc cho sinh viên của Trường được tiếp tục nghỉ học...

Thông báo về việc cho sinh viên của Trường được tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 19/4/2020 (xem thông báo tại đây).

Công văn về tài liệu tham khảo đào tạo sinh viên khối ngành sức...

Đường link để tải tài liệu hướng dẫn tại đây

Thư khen của Thủ tướng Chính phủ gửi các thầy thuốc, cán bộ, nhân...

Xem nội dung Thư khen của Thủ tướng Chính phủ gửi các thầy thuốc, cán bộ, nhân viên ngành y tế

Thông báo về việc triển khai Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính...

Thông báo về việc triển khai Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách...

Thông báo về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19

Thông báo về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học, ký túc xá.

NỔI BẬT

Translate »