No Picture

LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2013-2014

22/11/2013 admin 0

Năm học 2013 – 2014 là năm học có nhiều cột mốc quan trọng và có ý nghĩa lớn đối với sự phát triển của nhà trường, đây là năm đầu tiên Trường Đại học Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng đào tạo hệ đại học với 03 chuyên ngành, Dược sĩ đại học, cử nhân

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác về chương trình đào tạo kỹ thuật viên trang thiết bị y tế với Công ty HVR international và Hiệp hội EMTEC EV- Công hòa Liên bang Đức

04/08/2013 admin 0

Sáng ngày 20 tháng 6 năm 2013, tại Trường Đại học Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác về chương trình đào tạo kỹ thuật viên trang thiết bị y tế với Công ty HVR international và Hiệp hội EMTEC EV- Công hòa Liên bang Đức. Thời gian thực hiện từ tháng 07.2013 đến tháng 12.2014.