Thông báo KT

Thông báo góp ý lần 02 dự thảo Quy định xây dựng NHĐT và Quy trình khảo sát sinh viên

Thông báo góp ý lần 02 dự thảo Quy định xây dựng NHĐT và Quy trình khảo sát sinh viên

02.02.2015  |  Chức năng bình luận bị tắt ở Thông báo góp ý lần 02 dự thảo Quy định xây dựng NHĐT và Quy trình khảo sát sinh viên

Quy trình KSSV: download  Quy định xây dựng NHĐT: download Continue Reading »

Thông báo góp ý dự thảo “Quy trình khảo sát sinh viên”

Thông báo góp ý dự thảo “Quy trình khảo sát sinh viên”

12.03.2014  |  Chức năng bình luận bị tắt ở Thông báo góp ý dự thảo “Quy trình khảo sát sinh viên”

 Thông báo góp ý dự thảo "Quy trình khảo sát sinh viên": download Continue Reading »

Thông báo góp ý dự thảo “Quy định về việc xây dựng, quản lý và sử dụng ngân hàng đề thi kết thúc học phần các ngành đào tạo đại học hệ chính quy”

Thông báo góp ý dự thảo “Quy định về việc xây dựng, quản lý và sử dụng ngân hàng đề thi kết thúc học phần các ngành đào tạo đại học hệ chính quy”

12.03.2014  |  Chức năng bình luận bị tắt ở Thông báo góp ý dự thảo “Quy định về việc xây dựng, quản lý và sử dụng ngân hàng đề thi kết thúc học phần các ngành đào tạo đại học hệ chính quy”

 Thông báo góp ý dự thảo "Quy định về việc xây dựng, quản lý và sử dụng ngân hàng đề thi kết thúc học phần các ngành đào tạo đại học hệ chính ... Continue Reading »

Quy định về việc nộp đề thi học kì I năm học 2014

Quy định về việc nộp đề thi học kì I năm học 2014

11.13.2014  |  Chức năng bình luận bị tắt ở Quy định về việc nộp đề thi học kì I năm học 2014

Nội dung thông báo: tải về Continue Reading »

Quy định về việc nộp đề thi học kì I năm học 2014

Quy định về việc nộp đề thi học kì I năm học 2014

11.13.2014  |  Chức năng bình luận bị tắt ở Quy định về việc nộp đề thi học kì I năm học 2014

Nội dung thông báo: tải về Continue Reading »

Hội thao Công đoàn Y tế cấp Cơ sở

RSS