Công tác Khảo thí KT

Bảng điểm thi Tốt nghiệp tháng 10/2014

Bảng điểm thi Tốt nghiệp tháng 10/2014

10.22.2014  |  Chức năng bình luận bị tắt ở Bảng điểm thi Tốt nghiệp tháng 10/2014

Bảng điểm thi Tốt nghiệp tháng 10/2014 - Chính trị (TC): download - KH Mac-Lenin (CD): download - LT chuyên môn (CD): download - LT chuyên môn (Dta): download - LT chuyên môn (TC): download Continue Reading »

Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng tổ chức Lễ khai giảng năm học 2016 - 2017

RSS