Công khai

Biên bản thẩm định và xác nhận điều kiện đảm bảo chất lượng của cơ sở giáo dục đại học năm 2017

Biên bản thẩm định và xác nhận điều kiện đảm bảo chất lượng của cơ sở giáo dục đại học năm 2017

06.21.2017  |  Chức năng bình luận bị tắt ở Biên bản thẩm định và xác nhận điều kiện đảm bảo chất lượng của cơ sở giáo dục đại học năm 2017

Biên bản thẩm định và xác nhận điều kiện đảm bảo chất lượng của cơ sở giáo dục đại học năm 2017 Continue Reading »

Xác định và đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017

Xác định và đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017

03.29.2017  |  Chức năng bình luận bị tắt ở Xác định và đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017

Tải nội dung thông báo đăng ký tuyển sinh 2017 Continue Reading »

Nội dung công khai năm học 2016-2017

Nội dung công khai năm học 2016-2017

03.07.2017  |  Chức năng bình luận bị tắt ở Nội dung công khai năm học 2016-2017

Tải về báo cáo năm học 2016-2017 Continue Reading »

Danh sách trúng tuyển đại học liên thông vừa làm vừa học đợt 1-năm 2016

Danh sách trúng tuyển đại học liên thông vừa làm vừa học đợt 1-năm 2016

12.02.2016  |  Chức năng bình luận bị tắt ở Danh sách trúng tuyển đại học liên thông vừa làm vừa học đợt 1-năm 2016

  - Danh sách trúng tuyển đại học liên thông vừa làm vừa học đợt 1-năm 2016: download   Continue Reading »

Thông báo chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016

Thông báo chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016

12.02.2016  |  Chức năng bình luận bị tắt ở Thông báo chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016

Continue Reading »

Danh sách thí sinh diện tuyển thẳng, xét tuyển thẳng và hệ dự bị trúng tuyển vào đại học chính quy năm 2016

Danh sách thí sinh diện tuyển thẳng, xét tuyển thẳng và hệ dự bị trúng tuyển vào đại học chính quy năm 2016

12.01.2016  |  Chức năng bình luận bị tắt ở Danh sách thí sinh diện tuyển thẳng, xét tuyển thẳng và hệ dự bị trúng tuyển vào đại học chính quy năm 2016

  - Danh sách thí sinh diện tuyển thẳng, xét tuyển thẳng và hệ dự bị trúng tuyển vào đại học chính quy năm 2016: download     Continue Reading »

Điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển đại học chính quy năm 2016

Điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển đại học chính quy năm 2016

12.01.2016  |  Chức năng bình luận bị tắt ở Điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển đại học chính quy năm 2016

  - Bảng tổng hợp số liệu trúng tuyển đại học chính quy đợt 1 và đợt bổ sung đợt 1-năm 2016: download - Danh sách trúng tuyển đại học chính quy đợt 1-năm 2016: download - Danh sách ... Continue Reading »

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2015

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2015

01.28.2016  |  Chức năng bình luận bị tắt ở Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2015

Continue Reading »

Công khai năm học 2014 – 2015

Công khai năm học 2014 – 2015

01.20.2015  |  Chức năng bình luận bị tắt ở Công khai năm học 2014 – 2015

Công khai năm học 2014 - 2015: download Continue Reading »

Hội thao Công đoàn Y tế cấp Cơ sở

RSS