Trang chủ Đào tạo

Đào tạo

Kết quả khảo sát năm 2019 về tình trạng việc làm của cựu sinh...

TT Ngành đào tạo CSV được khảo sát CSV được khảo sát có phản hồi Đã có việc làm Tỷ lệ (%) Chưa có việc làm Tỷ lệ (%) Ghi chú 1.        Hình ảnh y học 54 47 46 100 0 0.00   2.        Y...

NỔI BẬT

Translate »