Trang chủ Công tác sinh viên

Công tác sinh viên

Tổ chức chương trình sinh hoạt công dân sinh viên cuối khóa năm học...

Ngày 03/7/2020, tại Hội trường lớn tầng 4, Nhà C, Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng tổ chức chương trình...

Ngày hội việc làm sinh viên 2020

Ngày 03/7/2020, Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng tổ chức ngày hội việc làm sinh viên 2020 với sự tham...

NỔI BẬT

Translate »