Buổi làm việc với GS. Klaus Krickeberg và bà Helga Zeile

0
319

Vào lúc 9 giờ ngày 25/3/2014, Ban Giám hiệu nhà trường, Phòng Đào tạo, Phòng Quản lý Khoa học – Công nghệ & Hợp tác Quốc tế và Khoa Y tế Công cộng đã có buổi làm việc với GS. Klaus Krickeberg và bà Helga Zeile. Nội dung của buổi làm việc nhằm trao đổi, định hướng việc viết giáo trình và góp ý để cải thiện chương trình giảng dạy Y tế Công cộng. Từ ngày 17 đến ngày 21/3/2014, GS Klaus và bà Helga đã phối hợp với Trường Đại học  Y – Dược Huế tổ chức Hội thảo lần thứ 8 về Giảng dạy Y tế Công cộng. Cũng nhân dịp này, GS. Klaus có đề nghị muốn ghé thăm Trường để trao đổi những vấn đề hợp tác sắp tới với Khoa Y tế Công cộng. Khoa Y tế Công Cộng – Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng đã hợp tác với GS và người cộng sự – Bà Helga Zeile trong 3 năm qua về việc viết giáo trình giảng dạy Y tế Công cộng, cũng như tham gia các buổi Hội thảo do GS tổ chức nhằm cải thiện chương trình và phương pháp giảng dạy Y tế Công cộng. Kết thúc buổi làm việc, Trường đề nghị GS hỗ trợ cung cấp sách tham khảo về Y tế Công cộng cho Trường, hỗ trợ các giảng viên trong Khoa trong việc viết đề cương cũng như làm nghiên cứu và tiếp tục có những trao đổi, góp ý cụ thể về chương trình giảng dạy qua email.

htqt_08042014