Báo cáo chuyên đề seminar về: “Tổng hợp Nano Vàng bằng chất khử tanin chiết tách từ lá chè và ứng dụng trong y học”

1048

Ngày 27 tháng 6 năm 2020, tại Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng, Bộ môn Hóa học – Sinh học thuộc Khoa Khoa học cơ bản đã tổ chức báo cáo chuyên đề seminar về: Tổng hợp Nano Vàng bằng chất khử tanin chiết tách từ lá chè và ứng dụng trong y học” dưới sự chủ trì của ThS. Trần Thị Lê Quyên, Phó trưởng Khoa và cùng các giảng viên trong Bộ môn.

Tại buổi báo cáo, ThS. Nguyễn Thị Ngọc Yến, giảng viên Bộ môn Hóa học – Sinh học thuộc Khoa Khoa học cơ bản đã trình bày những nội dung chính, bao gồm:

– Một số phương pháp tổng hợp Nano vàng đã được tiến hành;

– Phương pháp tổng hợp Nano vàng bằng chất khử tanin chiết tách từ lá chè;

– Qui trình tổng hợp Nano vàng từ chất khử tanin chiếc xuất từ lá chè

– Khảo sát ảnh hưởng khối lượng bột tanin chè đến quá trình tổng hợp Nano vàng

– Các ứng dụng nổi bậc của Nano vàng trong điều trị bệnh;

– Ứng dụng Nano vàng chuẩn đoán bệnh.

Buổi Seminar thật sự rất hữu ích, giúp cho các giảng viên trong và ngoài bộ môn có cái nhìn tổng quan về phương pháp tổng hợp Nano vàng trước đây và phương pháp tổng hợp Nano vàng bằng chất khử tanin chiết tách từ lá chè; thảo luận các ứng dụng của nano vàng trong y học,… Đây là phương pháp mới thân thiện với môi trường để điều chế các hạt nano mà không sử dụng hóa chất độc hại, sử dụng dung môi thân thiện với môi trường và những nguyên vật liệu có thể tái tạo để tránh những tác dụng phụ độc hại khi ứng dụng trong y học.

Tin bài: Nguyễn Thị Ngọc Yến – Khoa Khoa học cơ bản