Báo cáo chuyên đề seminar về: Cập nhật những điểm mới của Nghị định 155/2018/NĐ – CP ngày 13/11/2018

899

Ngày 22 tháng 7 năm 2020, tại Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng, Bộ môn Quản lý và Kinh tế Dược thuộc Khoa Dược đã tổ chức báo cáo chuyên đề seminar về: “Cập nhật những điểm mới của Nghị định 155/2018/NĐ – CP ngày 13/11/2018 so với Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều về biện pháp thi hành Luật dược” với sự tham gia của các giảng viên trong Khoa Dược.

Tại buổi báo cáo, DS.CKII. Lê Hương Ly, giảng viên Bộ môn Quản lý và Kinh tế Dược đã trình bày những nội dung chính, bao gồm:

  1. Tổng quan Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 13/11/2018 về sửa đổi, bổ sung một số qui định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế.
  2. Nội dung chương II của Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 13/11/2018: Lĩnh vực Dược phẩm.
  3. Cập nhật những sửa đổi, bổ sung một số vấn đề liên quan đến công tác dược, hành nghề dược, mua sắm thuốc phục vụ công tác khám chữa bệnh so với Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều về biện pháp thi hành Luật dược.

Buổi seminar đã diễn ra rất ý nghĩa với sự tham gia của giảng viên trong khoa Dược. Bài trình bày của DS.CKII. Lê Hương Ly giúp cho các giảng viên trong khoa kịp thời nắm bắt những qui định mới của Chính phủ trong thi hành Luật Dược nhất là mảng Hành nghề Dược và Kinh doanh Dược.

 Hình ảnh buổi seminar