Báo cáo chuyên đề seminar về: “Cập nhật các công cụ đo lường trong vật lý trị liệu cho bệnh nhân đột quỵ”

1130

Ngày 7 tháng 9 năm 2020, tại Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng, Bộ môn Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng đã tổ chức báo cáo chuyên đề seminar về: “Cập nhật các công cụ đo lường trong vật lý trị liệu cho bệnh nhân đột quỵ với sự tham gia của các giảng viên trong bộ môn.

Tại buổi báo cáo, CN. Phạm Minh Tân, giảng viên Bộ môn đã trình bày những nội dung chính của seminar, bao gồm:

  • Tầm quan trọng của việc sử dụng các công cụ đo lường trong chẩn đoán và điều trị.
  • Cơ sở để phân loại và đánh giá các công cụ đo lường.
  • Các công cụ đo lường cơ bản được khuyến cáo sử dụng hiện nay trong VLTL cho bệnh nhân đột quỵ, bao gồm 7 công cụ đo lường đó là:
  1. Motricity Index (MI) [Chỉ số Motricity]
  2. Trunk Control Test (TCT) [Bài kiểm tra khả năng kiểm soát thân người]
  3. Berg Balance Scale (BBS) [Thang đo lường thăng bằng Berg]
  4. Functional Ambulation Categories (FAC) [Các xếp loại về khả năng đi lại theo chức năng]
  5. 10 meter walk test (10MWT) [Bài kiểm tra đi 10 mét]
  6. Frenchay Arm Test (FAT) [Bài kiểm tracánh tay Frenchay]
  7. Barthel Index (BI) [Chỉ số Barthel]

     Đây là một trong 14 hướng dẫn được Bộ Y Tế cập nhật trong năm 2018 thông qua Dự án “Tăng cường chăm sóc Y tế và đào tạo PHCN” được Tổ chức Humanity & Inclusion (HI) triển khai do USAID tài trợ. Các thành viên tham gia nhận thấy, Seminar đã cung cấp những kiến thức cần thiết trong quá trình hành nghề của người Vật lý trị liệu trong giai đoạn mới, đây là những thông tin hữu ích cho cả giảng viên, sinh viên người điều trị và bệnh nhân giúp cho việc chẩn đoán, điều trị và tiên lượng một cách khoa học và có chứng cứ hơn. Đây cũng là cơ hội để các giảng viên học hỏi và trao đổi những kiến thức mới, có ý nghĩa trong việc định hướng giai đoạn phát triển tiếp theo của bộ môn trong tương lai.

 Một số hình ảnh buổi seminar

Tin: Bộ môn Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng