Báo cáo chuyên đề “Quản lý tương tác thuốc”

676

Vào ngày 13 tháng 6 năm 2019, tại giảng đường 402 Khu nhà B, Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng, Bộ môn Dược lý – Dược lâm sàng thuộc Khoa Dược của trường đã tổ chức báo cáo chuyên đề về Quản lý tương tác thuốc” dưới sự chủ trì của ThS. Nguyễn Thị Nam Phong, Phó trưởng Khoa Dược và báo cáo viên ThS. Nguyễn Thị Thu Hà.

Tại buổi báo cáo, ThS. Thu Hà đã báo cáo các nội dung, như: Sơ lược các số liệu về tần suất và hậu quả của tương tác thuốc trên lâm sàng; Hướng quản lý tương tác thuốc: phát hiện tương tác thuốc, xử lý tương tác thuốc; Thảo luận Ca lâm sàng cụ thể.

Sau khi nghe báo cáo, các giảng viên tham dự của khoa Dược đã trao đổi và thảo luận sôi nổi về các nội dung và đưa ra các kiến nghị:

          – Việc tra cứu tương tác thuốc từ các nguồn cơ sở dữ liệu khác nhau cho kết quả không đồng nhất về mức độ và hướng xử lý tương tác nên người tra cứu nên thận trọng khi chọn cơ sở dữ liệu để tra cứu;

          – Để đưa ra khuyến cáo cuối cùng về xử trí tương tác thuốc, đặc biệt với những cặp tương tác chưa rõ ràng về lợi ích đạt được và nguy cơ gặp phải nên tìm thêm thông tin từ các Nghiên cứu lâm sàng, Guideline hướng dẫn điều trị;

          Xây dựng danh mục các cặp tương tác thuốc – thuốc, thuốc – thức ăn quan trọng ở mỗi khoa lâm sàng ở mỗi bệnh viện là công cụ quan trọng và hiệu quả để phát hiện và xử lý tương tác thuốc.

                                          Tin bài: Khoa Dược