Bảng điểm thi Tốt nghiệp tháng 10/2014

0
269
Bảng điểm thi Tốt nghiệp tháng 10/2014
 

– Chính trị (TC): download

– KH Mac-Lenin (CD): download

– LT chuyên môn (CD): download

– LT chuyên môn (Dta): download

– LT chuyên môn (TC): download