BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y – DƯỢC ĐÀ NẴNG

TS. Lê Thị Thúy – Phó Hiệu trưởng Phụ trách
Email: ltthuy@dhktyduocdn.edu.vn
Mobile: 0905668136

TS. Hoàng Hữu Khôi – Phó Hiệu trưởng
Email: hhkhoi@dhktyduocdn.edu.vn
Mobile: 0905178043

Translate »